กรุงไทยหนุน’เตรียมทหาร’สร้างสังคมไร้เงินสด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร  สนับสนุนโครงการ “ Student ID Smart Card Smart AFAPS 4.0 “ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform ของธนาคารกรุงไทย โดยมีโรงเรียนเตรียมทหารเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ ธนาคารจะนำนวัตกรรมทางการเงินมาให้บริการอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด  “KTB Total Solution” ซึ่งเป็นการสร้างสังคมไร้เงินสดแห่งแรกของกองทัพ  โดยบัตรนักเรียนเตรียมทหาร “ กรุงไทย IPAC” ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นบัตรแบบ “Smart Student ID Card” ที่เชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตภายในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นทั้งบัตรเดบิตและบัตร สำหรับบันทึกเวลาเข้าเรียน ขึ้นรถบัส เข้าห้องสมุด ใช้ยืม-คืน หนังสือในห้องสมุด เข้าหอนอน เข้ายิมเพื่อออกกำลังกาย ใช้จ่ายแทนเงินสด ตลอดจนใช้เข้าห้องรักษาพยาบาล  ขณะเดียวกันยังมีวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท พร้อมชดเชยค่ารักษาพยาบาล 5,000บาท จากโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ธนาคารจะสนับสนุนและพัฒนาบริการจัดการทางการเงินด้านอื่นๆ ผ่านระบบ KTB Digital Platform ในอนาคตอีกด้วย รวมถึงธนาคารอยู่ระหว่างเร่งประสานงาน ผลักดันโครงการนี้ไปใช้กับกลุ่มโรงเรียนเหล่าต่างๆ ให้เร็วที่สุด อาทิเช่นโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เป็นต้น

พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวว่า กองทัพพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและช่วยเหลือการบริหารจัดการการศึกษา โดยจัดทำบัตรนักเรียนเตรียมทหาร กรุงไทย IPAC ที่ตอบโจทย์ในทุกๆ วัน ของนักเรียนเตรียมทหารได้อย่างลงตัว โดยมีระบบบันทึกเวลาเข้ารับการศึกษาแบบอัจฉริยะ และเป็นบัตรแสดงตนประเภท RFID ด้วยการบันทึกภาพใบหน้าของผู้ใช้บัตร พร้อมระบุวัน เวลา ID Number แบบ Realtime รวมทั้งสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้อีกด้วย ซึ่งจะพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหารสู่สังคมไร้เงินสด (AFAPS Cashless Society) ตอบสนองนโยบาย National E-Payment และสอดคล้องกับระบบราชการไทยในบริบทนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเตรียมทหาร มีระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์พร้อมใช้งาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มวลชนรอรับ ‘ตู่’ พ้นโทษคึกคัก บอกสิ่งแรกที่อยากทำ ’ออกจากคุกให้เร็วที่สุด’ (ภาพชุด+คลิป)
บทความถัดไปเจ้าของร้านขายยาเฉียดตาย คนขับรถกระบะเมา ขับชนรถตกคลอง