‘กรอ.ปทุมฯ’ หารือออกแบบก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระดับอาเซียน(มีคลิป)

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งในการประชุมมีหัวหน้าส่วนภาครัฐประกอบด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมานี สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน มีนายภาค วราธนานันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดปทุมธานี พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่บริเวณคลอง 6 ฝั่งตะวันออก ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 300 ไร่ โดยจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสวนสัตว์ปทุมธานี ซึ่งมีนายอำเภอธัญบุรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

โดยคณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการก่อสร้างสวนสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างสวนสัตว์ปทุมธานี และสนับสนุนการดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ปทุมธานี ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ว่าจ้าง บริษัท อรุณชัยเสรีคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อวางแผนการย้ายสำนักงานการขนย้ายสัตว์และการออกแบบสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือนโดยบริษัทฯที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 แนวคิดหลักการจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่องค์การสวนสัตว์มีแนวคิดการสร้างให้เป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์คือ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลให้เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมหรือศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้โดยรอบบริเวณใกล้เคียง

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เบื้องต้นขอใช้ชื่อเรียกว่าสวนสัตว์ปทุมธานี ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการและโครงสร้างระบบทั้งถนน น้ำประปา ระบบไฟฟ้า ให้ประชาชนมีความสะดวกสามารถเข้าและออกเพื่อเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ทุกทิศทุกทาง และได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโดยองค์กรสวนสัตว์เพื่อวางแผนทั้งหมดภายในระยะเวลา 8 เดือน โดยเริมปฏิบัติงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งแนวคิดในการออกแบบคือ Smithsonian of Asia เป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ถึง 18 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประตูของอาเซียน ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีที่เปรียบเสมือนประตูของกรุงเทพมหานคร สวนสัตว์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ตอนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเที่ยวชมและพักผ่อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แม่ร่ำไห้! ลูกชายเครียดกระโดดตึก5ชั้นเสียชีวิต
บทความถัดไปแหย่รังแตน! ‘อุบล’นำก่อนโดน ‘บุรีรัมย์’กระซวกคืน 4-1 ลิ่วตัดเชือกลีกคัพ