ธอส.ปล่อยกู้ทหาร-ดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี 3.99%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ลงนามกับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 9 แห่ง ในโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมให้บุคลากรกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย ธอส. จะให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 คงที่ 3.99% ต่อปี ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี) ธนาคารเตรียมวงเงินไว้สำหรับโครงการนี้ 200 ล้านบาท

นายฉัตรชัย กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญา ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เบื้องต้นทหารสนใจยื่นขอ 400 ราย และยังปล่อยกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย

สำหรับรายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย1.สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด 2.สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด 3.สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำกัด 4.สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 5.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนที่ทหาร จำกัด 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด 7.สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จำกัด 8.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จำกัด และ 9.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จำกัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยัดห่วงสาว อชก. กำชับห้ามกินอาหารท้องถิ่น – หวั่นท้องร่วงซ้ำรอยเดิม
บทความถัดไปแล้งน้ำใจ!หญิงสูงวัยโดนล้วงกระเป๋าเรียกคนช่วยแต่ถูกเมิน