โปรดเกล้าฯ โยกย้าย 935นายทหาร ‘บิ๊กแดง’ผงาดผบ.ทบ ‘บิ๊กณัฐ’ ปลัดกห. ‘พรพิพัฒน์’ ผบ.สูงสุด ‘ลือชัย’ แม่ทัพเรือ ‘บิ๊กต่าย’ ผบ.ทอ.

โผทหารคลอด 935 ตำแหน่ง “บิ๊กณัฐ” นั่งปลัด กห. “บิ๊กกบ”คุมทัพไทย “บิ๊กแดง” ผบ.ทบ. “บิ๊กลือ-บิ๊กต่าย” เป็น ผบ.ทร.-ผบ.ทอ.

เมื่อเวลาประมาณ 20.10 น. วันที่ 1 ก.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 935 นาย โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่ 1 กันยายน 2561 มีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

กระทรวงกลาโหม พล.อ.นิรันดร สมุทรสาคร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.18) เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ (ตท.18 ) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ท.คงชีพ ตัณตระวานิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ระบบราชการกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ตท.18) พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผบ.ทสส. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผบ.ทสส. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหารเป็น เสนาธิการทหาร “บิ๊กเจอร์รี่” พล.ท. ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย(ผบ.ศรภ.) บก.กองทัพไทย เป็น ผบ.หน่วยทหารพัฒนา

กองบัญชาการกองทัพบก “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ตท.20)ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ขยับเป็น ผบ.ทบ. บิ๊กเล็ก” พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก (ตท.20) ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการทหารบก “บิ๊กตู่” พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.20) ขึ้นมาเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.“บิ๊กตี๋” พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.18) ขึ้นมาเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. “บิ๊กเป้ง” พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก (ตท.19) ขึ้นเป็น เสนาธิการทหารบก

ขณะที่ “บิ๊กบี้” พล.ท. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.22) ขยับขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 “บิ๊กป๋อ” พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.20) ที่มีผลงานในการช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ ได้ขยับขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 3 “บิ๊กเดฟ” พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 (ตท.20)ขยับขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ “บิ๊กลือ” พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร.(ตท.18) ขยับขึ้นเป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.พลูศักดิ์ อุบลเทพชัย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเรือ พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือเป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ “บิ๊กต่าย” พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วย ผบ.ทอ.(ตท.18)ขยับขึ้นเป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกกาดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือกาดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก นิรันดร สมุทรสาคร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

๓.พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕.พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖. พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๗. พลโท ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๘. พลโท รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๙. พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐. พลโท เมธี พยอมหอม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑. พลโท สุทธิศักดิ์ สลักคำ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒. พลโท สมนึก เอนกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓. พลโท กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๔. พลโท กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๕. พลโท มานะ นามพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๖. พลโท ยุทธ พรหมพงษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๗. พลโท ทวี พฤกษาไพรบูลย์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๘. พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๑๙. พลโท นาวิน สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๐. พลโท ทศพร หอมเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๑. พลโท เฉลิม คูหาวิชานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๒. พลโท นเรศน์ มีลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๓. พลโท ศักดินันท์ อารยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

๒๔. พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๒๕. พลตรี ประจักษ์ ยิ้มภักดี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๖. พลตรี สรชัช กลั่นการดี ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๗. พลตรี ธนภัทร ณิยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๘. พลตรี อรุณ อิ่มสมบัติ ผู้อำ นวยการสำ นักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๙. พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๐. พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๑. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

๓๒. พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๓๓. พลตรี ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม

๓๔. พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๓๕. พลตรี รักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๖. พลตรี สุริยา เปี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๗. พลตรี กิติ นิมิหุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๘. พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๙. พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๐. พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๑. พลตรี ชยางกูร ธีรจันทรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๒. พลตรี วิสุทธิ์ เดชสกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๓. พลตรี ระพีพัชร จำรัส ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๔. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๕. พลตรี สาธิต สิงห์สมบุญ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๖. พลตรี สิทธิกร จุลเสน ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๗. พลตรี สุรชาติ จิตต์แจ้ง ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๔๘. พลเรือตรี ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือโท)

๔๙. พลตรี กรีฑา ม่วงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๐. พลตรี เกรียงศักดิ์ ปิวาวัฒนพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๑. พลตรี จีรวัฒน์ รอดทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๒. พลตรี ชุมพล แก้วล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๓. พลตรี ฐิชาวิชญ์ ภมรพล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๔. พลตรี ธนกร บุปผาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๕. พลตรี นิทัศน์ ศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๖. พลตรี รังสรรค์ มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๗. พลตรี วัลลภ เอี่ยมสมบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๘. พลตรี สาทิต มุขเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๕๙. พลตรี สิระวิตร์ นาคทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๐. พลตรี สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๑. พลตรี สุรศักดิ์ พุทธานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๒. พลตรี โอภาส อุตตรนคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

๖๓. พลเรือตรี ไตรวิชญ์ ภู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือโท)

๖๔. พลอากาศตรี วีระ อดิเรก ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)

๖๕. พลตรี ฐิติพล ไวยพจน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๖. พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๖๗. พลอากาศตรี สุกษม สุขเกษม ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๖๘. พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๖๙. พลตรี คมิก ไม่เศร้า ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๗๐. พลตรี ธีระยุทธ ศรีฟ้า ผู้อำ นวยการสำ นักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา

๗๑. พลตรี สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๗๒. พลตรี กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง

๗๓. พลตรี สถาพร ธรรมวิจารณ์ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ

๗๔. พลตรี ภัทรพล ภัทรพัลลภ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๕. พลตรี กานต์ กลัมพสุต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรม การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๖. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๗. พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๘. พลตรี จตุพร ไชยศรี ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗๙. พลตรี กิติ ปัทมานนท์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๘๐. พลตรี เสรี สุคณธมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๘๑. พลตรี ทินกร รังสิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๒. พลตรี สุเมธ เจียมศรีมงคล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๓. พลอากาศตรีหญิง ภัสสรา บุญสุภา ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๔. พันเอก ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๕. พันเอก ชัยพงษ์ พลวิเศษ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๖. พันเอก วรพันธ์ พระวิสัตย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๗. พันเอก พนม ฉายาวัฒน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๘. นาวาเอก กิตติพงษ์ แดงมาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๘๙. นาวาอากาศเอก วัฒนา อ้นอารี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๐. พันเอก กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล เป็น รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม

๙๑. พันเอก ธาดา กะราลัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา

๙๒. พันเอก นพพร โควหกุล เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ

๙๓. พันเอก วีระยุทธ งามอุโฆษ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๙๔. พันเอก ธนชัย วิชัยธนพัฒน์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๙๕. พันเอก วิชญะ วานิชย์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำ สำนักตุลาการทหาร

๙๖. นาวาอากาศเอก จำนง สุจริต เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

๙๗. พันเอก วรชัย อินทะกนก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๙๘. พันเอก ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๙. พันเอก พจน์ เอมพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๐. พันเอก จารึก ยวงสุวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๑. พันเอก เดชา พลสุวรรณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๒. พันเอก ตฤณ โชติกะคาม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๓. พันเอก ประจวบ จันต๊ะมี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๔. พันเอก ประเชิญ ไชยกิจ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๕. พันเอก พักรบ คัฒฑะจันทร์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๖. พันเอก มาโนช อ้นจันทร์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๗. พันเอก เอี่ยม น้ำจันทร์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๘. พันเอก สืบวงศ์ คุ้มพงษ์ เป็น ผู้ชำนาญการกรมเสมียนตรา

๑๐๙. พันเอก โอภาส สมจิตต์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม

๑๑๐. พันเอก นพดล เกิดแสงศรี เป็น ผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม

๑๑๑. พันเอก เกษม จั่นเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๒. พันเอก คม วิริยเวชกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๓. พันเอก ชลศักดิ์ เจียสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๔. พันเอก เชษฐา รักเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๕. พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๖. พันเอก ทนง บัวชุม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๗. พันเอก ธิติพันธ์ พุทธบูชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๘. พันเอก นพดล ชั้นประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๙. พันเอก พรจรงค์ มานุ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๐. พันเอก พันธ์เทพ พิริยะโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๑. พันเอก พิชิต มีคุณสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๒. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๓. พันเอก ยุทธศาสตร์ อาจสามารถศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๔. พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๕. พันเอก อำนาจ ศรีเพ็ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๖. นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ ทองขาว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๗. นาวาอากาศเอก ธนิต สามิตสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒๘. นาวาเอกหญิง ปริยดานุ์ พรหมดิเรก เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม

๑๒๙. พันเอกหญิง ภัทราภร เกษมศุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๐. พันเอกหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๑. นาวาอากาศเอกหญิง วารุณี มงคลฤดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓๒. นาวาอากาศเอกหญิง ณภาภัช เงินทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

๑๓๓. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๔. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๕. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๖. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๗. พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๘. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร

๑๓๙. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๐. พลเอก นครา สุขประเสริฐ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

๑๔๑. พลโท ปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๒. พลโท ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๓. พลอากาศโท ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๔๔. พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๔๕. พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๔๖. พลโท พีรพงษ์ เมืองบุญชู ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๗. พลโท เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๔๘. พลโท สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๔๙. พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๑๕๐. พลโท จุมพล เฉลยถ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๕๑. พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๕๒. พลโท พหล แก้วพรรณนา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๕๓. พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๕๔. พลโท พิจิตร แก้วลี ปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๕. พลโท อนุชา รักเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๖. พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๗. พลโท ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๘. พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๕๙. พลโท ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๐. พลโท วิธัต เสมาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๑. พลโท ศุภกร อุดชุมพิสัยปภา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๒. พลโท ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๓. พลโท ณัฏฐ์ เทียนทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

๑๖๔. พลอากาศโท มงคล พันธุ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๖๕. พลโท สุพจน์ มาลานิยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารหน้า ๑๐

๑๖๖. พลอากาศโท รัฐเดช จุลวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหาร

๑๖๗. พลโท นพดล สุขทับศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร

๑๖๘. พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๖๙. พลโท นักรบ บุญบัวทอง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๗๐. พลโท ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)

๑๗๑. พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร

๑๗๒. พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๑๗๓. พลตรี สุเมธ นิลมัย รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๑๗๔. พลตรี สุภรัตน์ เงินบำรุง รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร

๑๗๕. พลตรี เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๑๗๖. พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๗๗. พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๗๘. พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๗๙. พลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๘๐. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๘๑. พลตรี กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๒. พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๓. พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๔. พลตรี วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร

๑๘๕. พลตรี กิตติ เกตุศรี รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๖. พลตรี อภิรมย์ จินตเกษกรรม เจ้ากรมการเงินทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๘๗. พลตรี วิชา ไผ่เกาะ รองจเรทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

๑๘๘. พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๘๙. พลตรี กิตติพงศ์ วงศ์ข้าหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๐. พลตรี ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๑. พลตรี วันชัย ชัยประภา รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๒. พลตรี ดนัย เถาว์หิรัญ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๓. พลตรี มนต์ ทวีวรรณบูลย์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๔. พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๕. พลตรี นพพร สุทเธนทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๖. พลตรี วิทย์ เจริญศิริ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๗. พลตรี คณิศร สุนทรธีมากร ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๘. พลตรี สุชาติ ทับทิมแดง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๑๙๙. พลตรี พิศนุ พงษ์ศรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๐. พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๑. พลตรี ดำรง สุ่มสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๒. พลตรี เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๓. พลตรี จิรายุ สุตะพาหะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๔. พลตรี ปรีชา บุญทับ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๕. พลตรี ไพฑูรย์ เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๖. พลตรี สุระพล อยู่ดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

๒๐๗. พลตรี พนม ใจทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโนบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร

๒๐๘. พลตรี นพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร

๒๐๙. พลอากาศตรี วิรัตน์ เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๑๐. พลตรี ศักดา ดีเดชา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๑๑. พลตรี วรพจน์ เร้าเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๒๑๒. พลตรี อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร

๒๑๓. พลตรี วิชัย ชูเชิด ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๑๔. พลตรี วัฒนะ พลจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๑๕. พลตรี ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

๒๑๖. พลตรี ธีระ ญาณวโร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น รองจเรทหาร

๒๑๗. พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร

๒๑๘. พลตรี เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร

๒๑๙. พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

๒๒๐. พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

๒๒๑. พลอากาศตรี ปริญญา จันทริก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโนบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร

๒๒๒. พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร

๒๒๓. พลตรี นที วงศ์อิศเรศ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร

๒๒๔. พลตรี กฤดา เต๋วิยะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๒๕. พลตรี นันทภพ วรมิศร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๒๖. พลตรี ชุมโชค พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒๗. พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

๒๒๘. พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๒๙. พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร

๒๓๐. พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๑. พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๒. พลอากาศตรี อนุกูล อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๓. พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๔. พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๓๕. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๓๖. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๓๗. พลตรี ชาตรี กาญจนประโชติ รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๓๘. พลตรี สงคราม ขุมทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๓๙. พลตรี ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๔๐. พลตรี ณัชวัสส์ เพ็งไพบูลย์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๔๑. นาวาเอก วิจิตร ตันประภา เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร

๒๔๒. นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร

๒๔๓. นาวาอากาศเอก สมัญญา วิยะกัน เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๒๔๔. พันเอก สุทิน รัตนจิตร์ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๔๕. พันเอก ชนะ บุญปราศภัย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๔๖. พันเอก วิชญกูน คงพูลศิลป์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๔๗. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๒๔๘. พันเอก สิทธา มหาสันทนะ เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

๒๔๙. พันเอก โชคชัย พลสมัคร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

๒๕๐. พันเอก กฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

๒๕๑. พันเอก ดำรงค์ คงเดช เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๕๒. พันเอก นพดล ปิ่นทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒๕๓. พันเอก นิพนธ์ พินสุวรรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร

๒๕๔. พันเอก ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร

๒๕๕. พันเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร

๒๕๖. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๕๗. พันเอก ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๕๘. พันเอก สิทธิชัย มากกุญชร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๕๙. นาวาอากาศเอก อภิชาต แก้วประสพ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๖๐. นาวาเอก ขวัญชัย อินกว่าง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๖๑. พันเอก ปฐมทรรศ ปทุมทอง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร

๒๖๒. พันเอก ชัชวาลย์ พยุงวงศ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒๖๓. พันเอก พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๔. พันเอก ประสิทธิ์ หมอทรัพย์ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๕. พันเอก ธนภัทร ภูยานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๖. พันเอก สุนิมิตร รัตนานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๗. พันเอก ภนธร จันทรังษี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๘. พันเอก สุพจน์ เพชรรุ่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖๙. พันเอก ประวัติ พุกจีน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๐. พันเอก กิติชาติ นิลขำ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๑. พันเอก ธนัช บุญอารักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๒. พันเอก สุชาติ เว่บ้านแพ้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๓. พันเอก เทพชาตรี ฝั่งสระ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๔. พันเอก ประวิทย์ เบื้องกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๕. พันเอก มนตรี ถาดพลกรัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๖. พันเอก นาวิน วัฒนมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๗. พันเอก กนิษฐ ชมะนันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๘. พันเอก กุลธวัช ไว้ใจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๗๙. พันเอก ชวนากร ผดุงกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๐. พันเอก ณกานต์ กลัดสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๑. พันเอก ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๒. พันเอก ทรงคุน พัทศุระพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๓. พันเอก สมาน ไตรสุธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๔. พันเอก เดชไชย บุญโสม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๕. พันเอก อัฐวุฒิ อย่างสวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๖. นาวาเอก จตุพล โฉมทองดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๗. นาวาเอกหญิง นงเยาว์ ศิริสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๘. นาวาอากาศเอกหญิง ภัทรสิน ธรรมรุจา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘๙. นาวาอากาศเอกหญิง รัชนีวรรณ อมรรัตน์ชยุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

๒๙๐. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

๒๙๑. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

๒๙๒. พลเอก วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

๒๙๓. พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๙๔. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๙๕. พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

๒๙๖. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๙๗. พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๙๘. พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๒๙๙. พลโท ศักดา เนียมคำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๐๐. พลโท วุฒิไกร คล้ายวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น จเร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๐๑. พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๒. พลโท สิงห์ทอง หมีทอง รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๓. พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๔. พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๕. พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๖. พลโท สุริศร์ สุขชุ่ม ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๗. พลโท วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๘. พลโท สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ เสนาธิการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๐๙. พลโท ทรงพล รัตนโกเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๐. พลโท ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๑. พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๒. พลโท ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๓. พลโท ชรินทร์ จ้อยสองสี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๔. พลโท รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๕. พลโท โสภณ สงวนวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๖. พลโท สันติ กิจมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

๓๑๗. พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๑๘. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๑๙. พลโท รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๒๐. พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๒๑. พลโท ณรงค์ สบายพร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๓๒๒. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

๓๒๓. พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒

๓๒๔. พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๓๒๕. พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๒๖. พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก

๓๒๗. พลตรี ชนาวุธ บุตรกินรี รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก

๓๒๘. พลตรี ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๓๒๙. พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

๓๓๐. พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑

๓๓๑. พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓

๓๓๒. พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓

๓๓๓. พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๔

๓๓๔. พลตรี นพพร ดุลยา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๓๓๕. พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

๓๓๖. พลตรี พิรัติ บรรจงเขียน รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

๓๓๗. พลตรี ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๓๓๘. พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๓๓๙. พลตรี อภิชาติ สุขแจ่ม รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๓๔๐. พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๓๔๑. พลตรี ชูชาติ สุกใส เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๓๔๒. พลตรี ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๔๓. พลตรี ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๔๔. พลตรี ประจัญ คำแดง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๔๕. พลตรี ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น เสนาธิการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๔๖. พลตรี นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๔๗. พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๔๘. พลตรี พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๔๙. พลตรี วรรนพ นาคประสิทธิ์ รองปลัดบัญชีทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๐. พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๑. พลตรี กิตติธัช บุพศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๒. พลตรี อรรถพร เป้าประจักษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๓. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๔. พลตรี วาสิฏฐ์ มณีโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๕. พลตรี ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อำ นวยการสำ นักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็น รองจเร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๓๕๖. พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๗. พลตรี วัลลภ ฐิติกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๘. พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๕๙. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๐. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๑. พลตรี วินัฐ อินทรสุวรรณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๒. พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๓. พลตรี พินิจ แจ้งแสงทอง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๔. พลตรี ไกรเวทย์ พูลอำไภย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๕. พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๖. พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๗. พลตรี สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๘. พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๖๙. พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๐. พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๑. พลตรี ทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๒. พลตรี ฐิติ ติตถะสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๓. พลตรี วิจารณ์ จดแตง ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๔. พลตรี ธนา สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๕. พลตรี สุทัศน์ วาณิชเสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๖. พลตรี กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๗. พลตรี จะนะ ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๘. พลตรี ธานินทร์ สนิทชน เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๗๙. พลตรี ปัญญา ตุรงค์เรือง เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๐. พลตรี พีรพงศ์ ไวกาสี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษา ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๑. พลตรี คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๒. พลตรี ปราโมทย์ ว่านเครือ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๓. พลตรี ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามสถานการณ์ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๔. พลตรี เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๕. พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๖. พลตรี สีหเดช ดีสนธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดที่ ๗ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๗. พลตรี ชลิต พวงมาลีประดับ ผู้ช่วยจเร สำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๘. พลตรี กิติพล ประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๘๙. พลตรี ชัยยุทธ หมื่นสายญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๐. พลตรี ธานี ฉุยฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๑. พลตรี นาคินทร์ รัตนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๒. พลตรี รังสรรค์ ยิ้มสู้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๓. พลตรี สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๔. พลตรี อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

๓๙๕. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก

๓๙๖. พลตรี อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

๓๙๗. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๓๙๘. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

๓๙๙. พลตรี พงศ์พันธ์ ตรีวิมล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก

๔๐๐. พลตรี สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๔๐๑. พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒

๔๐๒. พลตรี อัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒

๔๐๓. พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๔๐๔. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๔๐๕. พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๔๐๖. พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๔๐๗. พลตรี จตุพร กลัมพสุต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔

๔๐๘. พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑

๔๐๙. พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๔

๔๑๐. พลตรี เชษฐา ตรงดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๔๑๑. พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๔๑๒. พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑ เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

๔๑๓. พลตรี ทรงยศ อินทรเนตร เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

๔๑๔. พลตรี วสันต์ สวนแก้ว เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร

๔๑๕. พลตรี เอนก กล่อมจิตร ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๔๑๖. พลตรี มหัทธนา กมลศิลป์ ผู้อำ นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๔๑๗. พลตรี สุดยอด พรมแก้ว ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๔๑๘. พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๔๑๙. พลตรี สุเทพ นพวิง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

๔๒๐. พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๔๒๑. พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

๔๒๒. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๔๒๓. พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๓

๔๒๔. พลตรี ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒

๔๒๕. พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓

๔๒๖. พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑

๔๒๗. พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓

๔๒๘. พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔

๔๒๙. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑

๔๓๐. พลตรี วุฒิไกร คล้ายทอง เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

๔๓๑. พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก

๔๓๒. พลตรี นพดล จิเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร

๔๓๓. พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๔๓๔. พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๓๕. พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักติดตามสถานการณ์ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๓๖. พลตรี กฤษณะ วัชรเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๓๗. พลตรี จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๓๘. พลตรี สิทธิ ตระกูลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๓๙. พลตรี อนุชา ชุ่มคำ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๔๐. พลตรี สันทัด เมืองคำ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๔๑. พลตรี ไพรุจน์ คำชุม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยจเร สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๔๔๒. พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๔๓. พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๔๔. พลตรี พงษ์ศักดิ์ มาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๔๕. พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๔๔๖. พันเอก วีรสิทธิ จันทร์ดา เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

๔๔๗. พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริญ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

๔๔๘. พันเอก กฤษณ์ จาดสุวรรณ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก

๔๔๙. พันเอก เกษมศิริ มีความดี เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

๔๕๐. พันเอก วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

๔๕๑. พันเอก ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

๔๕๒. พันเอก ชูเกียรติ ช่วยเพชร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

๔๕๓. พันเอก นเรศ ขีโรท เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

๔๕๔. พันเอก พูลลาภ ยะตินันท์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

๔๕๕. พันเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

๔๕๖. พันเอก ประสาร รวยดี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

๔๕๗. พันเอก เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

๔๕๘. พันเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖

๔๕๙. พันเอก บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗

๔๖๐. พันเอก ฐกัด หลอดศิริ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

๔๖๑. พันเอก วิชิต วงค์สังข์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑

๔๖๒. พันเอก บำรุง สายทอง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่

๔๖๓. พันเอก ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ ๑

๔๖๔. พันเอก ธราพงษ์ มะละคำ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑

๔๖๕. พันเอก กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕

๔๖๖. พันเอก รณกร ปานกุล เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖

๔๖๗. พันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘

๔๖๘. พันเอก ปราโมทย์ นาคจันทึก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

๔๖๙. พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔

๔๗๐. พันเอก ถนัดพล โกศัยเสวี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖

๔๗๑. พันเอก สัชฌาการ คุณยศยิ่ง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗

๔๗๒. พันเอก ดุษิต ปุระเสาร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘

๔๗๓. พันเอก ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

๔๗๔. พันเอก ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑

๔๗๕. พันเอก ภาสกร ทวีตา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓

๔๗๖. พันเอก พรชัย อินทนู เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔

๔๗๗. พันเอก ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖

๔๗๘. พันเอก ธนสิน สุขโข เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑

๔๗๙. พันเอก จรัส ปัญญาดี เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓

๔๘๐. พันเอก อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔

๔๘๑. พันเอก นิธิศ เปลี่ยนปาน เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑

๔๘๒. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒

๔๘๓. พันเอก อิศเรศ พุ่มมาก เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

๔๘๔. พันเอก ทัศอรัญ กฤษณานนท์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๔๘๕. พันเอก พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง

๔๘๖. พันเอก ทวีพูล ริมสาคร เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

๔๘๗. พันเอก วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๔๘๘. พันเอก สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก

๔๘๙. พันเอก สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

๔๙๐. พันเอก เกษม ภิญโญชนม์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

๔๙๑. พันเอก นพดล ศรีจันทร์สุข เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

๔๙๒. พันเอก กำธร บุญทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

๔๙๓. พันเอก สุรพงษ์ อยู่พร้อม เป็น ผู้อำนวยการสำนักฝึกและศึกษาทางทหาร กรมยุทธการทหารบก

๔๙๔. พันเอก อิธคม วงศ์กล่อม เป็น ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๔๙๕. พันเอก ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก

๔๙๖. พันเอก ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

๔๙๗. พันเอก พลพิพัฒน์ อินทสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

๔๙๘. พันเอก ชูชาติ คำนุช เป็น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

๔๙๙. พันเอก ศุภชัย ศรีหอม เป็น ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕๐๐. พันเอก ประมวล จันทร์ศรี เป็น ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๕๐๑. พันเอก นพดล นาคีรักษ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา

๕๐๒. พันเอก สัมพันธ์ พิชยทายา เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา

๕๐๓. พันเอก ดนู กฤตลักษณ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๕๐๔. พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๕๐๕. พันเอก รุ่งโรจน์ ถุงเป้า เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๕๐๖. พันเอก วรวุฒิ แสงทอง เป็น รองเสนาธิการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๐๗. พันเอก อภิชัย บุญช่วยเหลือ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๐๘. พันเอก อุดม โกษากุล เป็น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๐๙. พันเอก ปภาธิป สว่างแสง เป็น ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๑๐. พันเอก ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๑๑. พันเอก สุรพงษ์ ปาละวัธนะกุล เป็น รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๑ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๑๒. พันเอก แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว เป็น รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๑๓. พันเอก เอกธนา เสนานนท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๗ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

๕๑๔. พันเอก วัลลภ ประดับศิลป์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๕๑๕. พันเอก อนุตร รัตนศึกษา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๕๑๖. พันเอก กฤษณ์ สุนทรธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๗. พันเอก กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๘. พันเอก กิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๑๙. พันเอก กิตติภพ กัณฑศิลป์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๐. พันเอก เกษม วังสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๑. พันเอก เกรียงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๒. พันเอก จีระพันธ์ ครุฑธาลัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๓. พันเอก ฉัตรมงคล เกิดปั้น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๔. พันเอก ชวาลา บุญวานิตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๕. พันเอก ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๖. พันเอก ชัชภณ สว่างโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๗. พันเอก ชาตรี สุวรรณภูมิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๘. พันเอก ชาญวิทย์ ปิ่นมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๒๙. พันเอก ณพล นิ่มนวล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๐. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๑. พันเอก ดนัย จันทนะเวส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๒. พันเอก เดชาธร สุขแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๓. พันเอก ทรงชัย คงประชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๔. พันเอก ธีรพล วงษ์ไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๕. พันเอก ธีรวิทย์ เจริญศิลป์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๖. พันเอก ธีระรัตน์ นาคนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๗. พันเอก นรินทร์ วัฒนลักขี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๘. พันเอก นรินทร์ เกษธนัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๓๙. พันเอก นิติวัฒน์ พงษ์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๐. พันเอก บุญดล สิทธิเกษร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๑. พันเอก บูระพา ต๊ะวิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๒. พันเอก ประเวศ บาลทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๓. พันเอก ประโมชย์ นกหุ่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๔. พันเอก ปิยพันธุ์ ชีรานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๕. พันเอก พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๖. พันเอก เพชรงค์ สิทธิด่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๗. พันเอก พิชิต วันทา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๘. พันเอก ภูวนัย ไตรภูวนาท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๔๙. พันเอก ยศ บุณยประคอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๐. พันเอก ยุทธพล เทภาสิต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๑. พันเอก รัชพล สุทนต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๒. พันเอก ระเมียร สร้อยจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๓. พันเอก เรวัต ถนอมศักดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๔. พันเอก วรพงศ์ มาลี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๕. พันเอก วรสิน เกตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๖. พันเอก วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๗. พันเอก วุฒิชัย เจริญรื่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๘. พันเอก ศิรศักดิ์ อริยานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๕๙. พันเอก ศุภณัฏฐ์ พึ่งพาพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๐. พันเอก เศรษฐสิทธิ์ ภูชิตสายมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๑. พันเอก สมศักด์ จุมพรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๒. พันเอก สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๓. พันเอก สามารถ จินตสมิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๔. พันเอก สุจิน ห้วยเรไร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๕. พันเอก สุธี กอรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๖. พันเอก สุธี สีหะวัฒนกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๗. พันเอก สุพิชัย เจริญวารีกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๘. พันเอก สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๖๙. พันเอก สุรวุฒิ ชุติวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๐. พันเอก สุวัฒน์ ธรรมกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๑. พันเอก อดุลย์ อินทรไข่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๒. พันเอก อนุชา วงศ์ศรีใส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๓. พันเอก อลงกรณ์ เจริญพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๔. พันเอก อาปฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๕. พันเอก เอกกุล วรรณดิษฐ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๖. พันเอก โอฬาร หาญสุรภานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๗. พันเอก อำนาจ พุกศรีสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๗๘. พันเอกหญิง อัจฉรา อุไรเลิศ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๕๗๙. พันเอกหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๘๐. พันเอกหญิง ดวงพร พรสุขสว่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๘๑. พันเอกหญิง สุนิสา วรรณชาติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๕๘๒. พันเอกหญิง สิริกุล ธรรมสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

๕๘๓. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๘๔. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๘๕. พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

๕๘๖. พลเรือเอก นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๕๘๗. พลเรือเอก ปกรณ์ วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๕๘๘. พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๕๘๙. พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

๕๙๐. พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๑. พลเรือโท ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๒. พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๓. พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๔. พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

๕๙๕. พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๕๙๖. พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๗. พลเรือโท กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๘. พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๕๙๙. พลเรือโท เกรียงไกร อนันตศานต์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๖๐๐. พลเรือโท จักรกฤษณ์ เสขะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

๖๐๑. พลเรือโท อรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๖๐๒. พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๖๐๓. พลเรือโท เสรีภาพ สุขเจริญ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๐๔. พลเรือโท ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๐๕. พลเรือโท พงศกร กุวานนท์ เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๐๖. พลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๖๐๗. พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๓

๖๐๘. พลเรือโท สุพจน์ ภู่ระหงษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๐๙. พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๑๐. พลเรือโท บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๑๑. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๖๑๒. พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๖๑๓. พลเรือโท ชาลี มนต์ไตรเวศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๖๑๔. พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๑๕. พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

๖๑๖. พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๖๑๗. พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

๖๑๘. พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๖๑๙. พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๐. พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๑. พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๒. พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ จุลกาญจน์ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๓. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๖๒๔. พลเรือตรี อณุวัฒ สัมภวะผล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ

๖๒๕. พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำ นวยการสำ นักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๖. พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ

๖๒๗. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๘. พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๒๙. พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๓๐. พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ

๖๓๑. พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๓๒. พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๖๓๓. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีชลา ผู้อำ นวยการสำ นักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๓๔. พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๓๕. พลเรือตรี ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๖๓๖. พลเรือตรี อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

๖๓๗. พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

๖๓๘. พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๓๙. พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

๖๔๐. พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

๖๔๑. พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๖๔๒. พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

๖๔๓. พลเรือตรี โอภาส บูรณสัมฤทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๔๔. พลเรือตรี ธวัชชัย สิงห์สาย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

๖๔๕. พลเรือตรี นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

๖๔๖. พลเรือตรีหญิง อรมณี บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๔๗. พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๖๔๘. พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๔๙. พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๖๕๐. พลเรือตรี โสภณ จงเรืองศรี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๕๑. พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๕๒. พลเรือตรี ปรัชญา กุมุท ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

๖๕๓. พลเรือตรี จารึก สมรรคบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๕๔. พลเรือตรี พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๕๕. พลเรือตรี พีระ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

๖๕๖. พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ

๖๕๗. พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๖๕๘. พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๖๕๙. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

๖๖๐. พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ

๖๖๑. พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

๖๖๒. พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖๖๓. พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๖๔. พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๖๕. พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๖๖๖. พลเรือตรี ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๗. พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

๖๖๘. พลเรือตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๖๖๙. พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

๖๗๐. พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

๖๗๑. พลเรือตรี อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

๖๗๒. พลเรือตรี เรวัต อุบลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๖๗๓. พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

๖๗๔. พลเรือตรี เบญญา นาวานุเคราะห์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ

๖๗๕. พลเรือตรี ไพชยนต์ จักรกลม ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

๖๗๖. พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๗๗. พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

๖๗๘. พลเรือตรี ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖๗๙. พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๖๘๐. พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

๖๘๑. พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๖๘๒. พลเรือตรี สุรนันท์ แสงรัตนกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๘๓. พลเรือตรี โกวิท อินทร์พรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

๖๘๔. พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

๖๘๕. พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๖๘๖. พลเรือตรี อำนวย ทองรอด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๖๘๗. พลเรือตรี เทิดเกียรติ อ่อนเมือง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

กลุ่มที่ ๑ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

๖๘๘. พลเรือตรี วุฒิชัย สายเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

๖๘๙. พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ

๖๙๐. พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๙๑. พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๖๙๒. พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๖๙๓. พลเรือตรี ปนต สุขนิจรัญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

๖๙๔. พลเรือตรี ธนานพ สิรินิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

๖๙๕. พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๖๙๖. พลเรือตรี วันชัย แหวนทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ

๖๙๗. พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

๖๙๘. พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๖๙๙. พลเรือตรี ธนวัฒน์ เหลืองทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

๗๐๐. พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๗๐๑. พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

๗๐๒. พลเรือตรี สันติ บุญนุช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

๗๐๓. พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๗๐๔. พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

๗๐๕. พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

๗๐๖. พลเรือตรี วุฒิศาสตร์ ชวนะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๗๐๗. พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๗๐๘. พลเรือตรี กวี องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๗๐๙. พลเรือตรี รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

๗๑๐. พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

๗๑๑. พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๑๒. พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

๗๑๓. พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการ กองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ

๗๑๔. พลเรือตรี วันชัย ทรงเมตตา ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

๗๑๕. พลเรือตรี ณพ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงาน ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

๗๑๖. พลเรือตรี ธีระยุทธ นอบน้อม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

๗๑๗. พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

๗๑๘. พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

๗๑๙. พลเรือตรี สมชาติ สะตะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

๗๒๐. พลเรือตรี สุขสวัสดิ์ สบายใจ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๒๑. พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๗๒๒. พลเรือตรี ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

๗๒๓. พลเรือตรี บัญชา บัวรอด เลขานุการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๗๒๔. พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑

๗๒๕. พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

๗๒๖. พลเรือตรี วโรดม สุวารี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๗๒๗. พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการทหารเรือ

๗๒๘. พลเรือตรี พิชิต วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

๗๒๙. พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

๗๓๐. นาวาเอกหญิง สุพิชชา แสงโชติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

๗๓๑. นาวาเอกหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๒. นาวาเอก พิสิษฐ์ บรมสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๓. นาวาเอก มงคล ประยูรศุข เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๗๓๔. นาวาเอก สุทธิพงษ์ อนันตชัย เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

๗๓๕. นาวาเอก ทศพล ผลดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๖. นาวาเอก ทวี ทองประยูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๗. นาวาเอก ไตรรัตน์ รัชไชยบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๘. นาวาเอก อุทัย โสฬศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๓๙. นาวาเอก วราณัติ วรรธนผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๐. นาวาเอก สุทธิชาติ เข็มอนุสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๑. นาวาเอก อภิสิทธิ์ สุนทรเรขา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๒. นาวาเอก เชาวลิต วุฒิวิมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๓. นาวาเอก สุรพงษ์ พรหมแพทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๔. นาวาเอก วิทยา จันทรคติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๕. นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๖. นาวาเอก เอกสิทธิ์ รอดอยู่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๗. นาวาเอก สรไกร สิริกรรณะ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๗๔๘. นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๔๙. นาวาเอก กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

๗๕๐. นาวาเอก มนต์เดช พัวไพบูลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๑. นาวาเอกหญิง ศิริกัญญา พุ่มเสนาะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๒. นาวาเอก ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ

๗๕๓. นาวาเอก ณรงค์ศักดิ์ วงศ์มณีโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๔. นาวาเอก วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๕. นาวาเอก กิตติศักดิ์ บุณย์เพิ่ม เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ

๗๕๖. นาวาเอก อวิหิงส์ จันทสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๗. นาวาเอก เอกอรรถ ศิลปาจารย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๘. นาวาเอก สาโรช พึ่งพานิชย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๕๙. นาวาเอก ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๗๖๐. นาวาเอก วาสเทพ แพทยานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๑. นาวาเอก สิทธิชัย ต่างใจ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๗๖๒. นาวาเอก สุรพันธ์ ตันติเวชกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๓. นาวาเอกหญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๔. นาวาเอก วรภพ สภานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๕. นาวาเอก สกล สิริปทุมรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๖. นาวาเอก เอกธนา รัตนสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๗. นาวาเอก สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๘. นาวาเอก ชยุต นาเวศภูติกร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๖๙. นาวาเอก จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ เป็น เลขานุการกองทัพเรือ

๗๗๐. นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

๗๗๑. นาวาเอก พิสิฐ ฤกษ์งาม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๗๒. นาวาเอก ธำรงค์ เทียมเมฆ เป็น ผู้อำ นวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๗๗๓. นาวาเอก พิเศษ ขันแข็ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

๗๗๔. นาวาเอก สมบัติ นาราวิโรจน์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ

๗๗๕. นาวาเอก เกรียง ชุณหชาติ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

๗๗๖. นาวาเอก วิสาร บุญภิรมย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๗๗. นาวาเอก กษิดิศ อินทรวิรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๗๘. นาวาเอก ชวิน เวียงวิเศษ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

๗๗๙. นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๗๘๐. นาวาเอก กฤษฎา รัตนสุภา เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

๗๘๑. นาวาเอก จิรพล ว่องวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๘๒. นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ

๗๘๓. นาวาเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

๗๘๔. นาวาเอก สุทิน หลายเจริญ เป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๗๘๕. นาวาเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

๗๘๖. นาวาเอก สมเจตน์ คงรอด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญ ทหารเรือ

๗๘๗. นาวาเอก มานิต โกสีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๘๘. นาวาเอก ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๗๘๙. นาวาเอก สุนทร คำคล้าย เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

๗๙๐. นาวาเอก โยธิน อินเทพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

๗๙๑. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๙๒. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๙๓. พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

๗๙๔. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๙๕. พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๗๙๖. พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

๗๙๗. พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๗๙๘. พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

๗๙๙. พลอากาศโท ศิริพล ศิริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๘๐๐. พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๑. พลอากาศโท เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๒. พลอากาศโท ไชยศ เทียนคำศรี เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๓. พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๔. พลอากาศโท นราธิป คำระกาย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๕. พลอากาศโท วีรพงษ์ นิลจินดา เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๖. พลอากาศโท สุรพล เถาปฐม ผู้อำ นวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๗. พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๘๐๘. พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๐๙. พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๑๐. พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๑๑. พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๑๒. พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๘๑๓. พลอากาศโท แอร์บูล สุทธิวรรณ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ

๘๑๔. พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

๘๑๕. พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

๘๑๖. พลอากาศตรี ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

๘๑๗. พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๘๑๘. พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๑๙. พลอากาศตรี ชวาลา ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

๘๒๐. พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๘๒๑. พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

๘๒๒. พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๒๓. พลอากาศตรี พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๒๔. พลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๘๒๕. พลอากาศตรี ศุภชัย สายเงิน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๘๒๖. พลอากาศตรี สฤษด์ิพร สุนทรกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๘๒๗. พลอากาศตรี สุรชัย อำนวยสิน ผู้อำ นวยการสำ นักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ

๘๒๘. พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๒๙. พลอากาศตรี กฤษดา จันทร์อินทร์ ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๐. พลอากาศตรี ไกรสร จันทร์เรือง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๑. พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๒. พลอากาศตรี ดำเนิน พุ่มเจริญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๓. พลอากาศตรี ประสงค์ ดวงเดือน ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๔. พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๕. พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์ เลขานุการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๖. พลอากาศตรี สมโภชน์ ผิวเหลือง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๗. พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๘. พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๓๙. พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

๘๔๐. พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำ นวยการสำ นักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

๘๔๑. พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

๘๔๒. พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ

๘๔๓. พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ

๘๔๔. พลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ

๘๔๕. พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

๘๔๖. พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

๘๔๗. พลอากาศตรี ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

๘๔๘. พลอากาศตรี ชนะยุทธ รัตนกาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๘๔๙. พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๕๐. พลอากาศตรี ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

๘๕๑. พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ

๘๕๒. พลอากาศตรี สมควร รักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๘๕๓. พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๘๕๔. พลอากาศตรี อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

๘๕๕. พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๘๕๖. พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

๘๕๗. พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๕๘. พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๕๙. พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๖๐. พลอากาศตรี พิชาญ พิชัยณรงค์ ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๖๑. พลอากาศตรี สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๘๖๒. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ แก้วใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๘๖๓. พลอากาศตรี กนิษฐ์ ชัยสาร ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๘๖๔. พลอากาศตรี เฉลา ทองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

๘๖๕. พลอากาศตรี พิบูลย์ วรวรรณปรีชา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ

๘๖๖. พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

๘๖๗. พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๖๘. พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๘๖๙. พลอากาศตรี ณรงค์เวตย์ เรืองจวง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

๘๗๐. พลอากาศตรี วิเชียร เรืองพระยา หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้อำ นวยการสำ นักระบบบัญชาการเเละควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

๘๗๑. พลอากาศตรี อร่าม สกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

๘๗๒. พลอากาศตรี ตากเพชร พินพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

๘๗๓. พลอากาศตรี สรกฤช ศรีเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๗๔. นาวาอากาศเอก ครรชิต วานิชย์ เป็น เลขานุการกองทัพอากาศ

๘๗๕. นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

๘๗๖. นาวาอากาศเอก วิญญา โพธิ์คานิช เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๘๗๗. นาวาอากาศเอก มาโนช สุตวัฒน์ เป็น เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

๘๗๘. นาวาอากาศเอก พงษ์อำนาจ ผ่านภพ เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๘๗๙. นาวาอากาศเอก ไกรเลิศ เธียรนุกุล เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ

๘๘๐. นาวาอากาศเอก กานต์ชนก หันหาบุญ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๘๑. นาวาอากาศเอก ธัชชัย อัจฉริยาการุณ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๘๘๒. นาวาอากาศเอก ประกาศิต เจริญยิ่ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

๘๘๓. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ บุตรยี่ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

๘๘๔. นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ

๘๘๕. นาวาอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๘๘๖. นาวาอากาศเอก วิทยา ถาน้อย เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๘๘๗. นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

๘๘๘. นาวาอากาศเอก ศรัณย์ สมคะเณ เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๘๘๙. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ เป็น ผู้อำ นวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

๘๙๐. นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๘๙๑. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย วิริยะภาพ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

๘๙๒. นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๘๙๓. นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

๘๙๔. นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๘๙๕. นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๘๙๖. นาวาอากาศเอก กฤษฎา สุพิชญ์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ

๘๙๗. นาวาอากาศเอก กมล วัชรเสถียร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๘๙๘. นาวาอากาศเอก ชาลี วัฒนวรรณะ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๘๙๙. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ บัวศรี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๙๐๐. นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๙๐๑. นาวาอากาศเอก กมลรัตน์ สัตตบุศย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๒. นาวาอากาศเอก กฤษฎา จุลเสวก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๓. นาวาอากาศเอก คติพันธุ์ บุญยะโพธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๔. นาวาอากาศเอก ครรชิต นิภารัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๕. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย สุนทรธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๖. นาวาอากาศเอก ชนะวิชญ์ โหละสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๗. นาวาอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๘. นาวาอากาศเอก ชิตชัย ไกรคง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๐๙. นาวาอากาศเอก ฐากูร สมัตถะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๐. นาวาอากาศเอก ณฤทธิ์ สุดใจธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๑. นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์ วังเภตรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๒. นาวาอากาศเอก ธัญโรจน์ อัลภาชน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๓. นาวาอากาศเอก นพพล กลิ่นผกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๔. นาวาอากาศเอก ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๕. นาวาอากาศเอก พงศ์สมิทธ์ สุขรวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๖. นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๗. นาวาอากาศเอก พิชัย สมพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๘. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๑๙. นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๐. นาวาอากาศเอก มณฑล ทับทิมทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๑. นาวาอากาศเอก เลอสรวง รอดเดช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๒. นาวาอากาศเอก วันชัย บุญภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๓. นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๔. นาวาอากาศเอก วิธูร ขำเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๕. นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๖. นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๗. นาวาอากาศเอก สถาพร เกษมุติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๘. นาวาอากาศเอก สมภพ เปรมจิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๒๙. นาวาอากาศเอก สุนทร อินทสะอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๐. นาวาอากาศเอก สุนิจ ใจหาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๑. นาวาอากาศเอก สุพจน์ ชัยมงคล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๒. นาวาอากาศเอก สุรัตน์ชัย โทนทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๓. นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๔. นาวาอากาศเอก อัมรินทร์ มหาผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๙๓๕. นาวาอากาศเอก อาคม พวงประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รักบี้สาวพ่ายคาซัคฯจบอันดับ 4 เอเชี่ยนเกมส์
บทความถัดไปหงส์เชือดจิ้งจอก 2-1 เก็บชัย 4 นัดรวด ‘อลิสซอน’ โชว์ออฟโดนฉกบอลเสียประตู