09.00 INDEX ความหวาดกลัวจาก “คสช.” บนเส้นทาง ในการคลายล็อก

แม้จะยังไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุผลหลักของคสช.ที่ยังทำเพียงแค่คลาย โดยไม่ยอม “ปลด” ล็อกให้กับพรรคการเมือง

แต่การที่ นายวิษณุ เครืองาม ออกมายอมรับ

“การที่ฝ่ายการเมืองออกมาระบุว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวนั้นแต่คสช.กลัว”

เท่ากับเป็นการชี้ร่องรอยและเบาะแส

เป็นการชี้เบาะแสว่า ความกลัวของคสช.วางน้ำหนักอยู่ที่บท บาทของพรรคการเมืองในระหว่างการไปพบปะกับประชาชน

เป็นการชี้ร่องรอยว่า คสช. ยังหวาดระแวงพรรคการเมือง

หวาดระแวงว่าพรรคการเมืองยังคงมี “วาระ” บางวาระในลักษ ณะ “ซ่อนเร้น”ต่อคสช.ดำรงอยู่

น่าจะเป็น”บางพรรค” มิใช่ทุกพรรค

ความกลัวที่มีอยู่ของคสช.ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม ชี้ร่องรอยและเบาะแสนี่แหละคือความละเอียดอ่อน

ละเอียดอ่อนต่อกระบวนการ”คลายล็อก”

เป็นการยืนยันให้ตระหนักว่า คสช.ยังดำรงจุดมุ่งหมายในการกำกับและดูแลกระบวนการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด แม้จะใช้คำว่า “คลาย”ก็ตาม

นั่นก็คือ อำนาจยังอยู่ในมือของ “คสช.”

ความหมายย่อมหมายความว่า ต่อพรรคการเมืองคสช.จะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด

กระนั้น ลักษณะของพรรคการเมืองก็ดังที่คสช.ตระหนัก

ทันทีที่คสช.ประกาศว่าจะ “คลาย” พรรคการเมืองก็รุกคืบไปยัง “ปลด” อย่างไม่รีรอ

เพราะว่าเป้าหมายแท้จริงคือ ต้องการให้”ปลด”

การมีคนอย่าง นายวิษณุ เครืองาม มาเป็นรองนายกรัฐมน

ตรีก็เพื่อการนี้

นั่นก็คือ เป็น”หนังหน้าไฟ” ให้กับ “คสช.”

กล่าวสำหรับพรรคการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมือง”บางพรรค”ย่อมต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนในห้วงแห่งการหาสมาชิก หากประมาทเมื่อใดโอกาสพลาดก็ตามมา

และนั่นคือ ขวากหนามและกับดัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon