‘กรอ.’รณรงค์ลดเลกใช้สารHCFCsเพื่อปกป้องโอโซน

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก น.ส.ศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เป็นประธานเปิดการรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร HCFCs ในงานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 หรือ World Ozone Day 2018 ภายใต้แนวคิด Keep Cool and Carry On The Montreal Protocol หรือ การลดการเพิ่มอุณหภูมิด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้รับความสนใจมีเยาวชน นักศึกษา และประชาชนมา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

น.ส.ศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนสากล หรือ World Ozone Day เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงนามเป็นครั้งแรกต่อพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และได้จัดงานวันโอโซนสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนงานในปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เกิดความสนใจในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร HCFC พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทนโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งสาระความรู้ความบันเทิง การเสวนา นิทรรศการ ฯลฯ

สำหรับ สาร HCFCs ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม สินค้า และเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “HCFC-22” หรือ R-22 ใช้เป็นสารทำความเย็นที่มีใช้มากในเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในบ้าน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้มีการรณรงค์ใช้สารอื่นเพื่อเป็นการป้องกันชั้นโอโซนของโลก จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายมากไปกว่านี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image