กรมศุลฯ-สรรพากรแชร์ข้อมูลไล่บี้ภาษี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน กรมศุลกากรกับกรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเรื่องของภาษีอากร

“ความร่วมมือของ 2 กรม ทำให้แต่ละกรมทราบถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ไม่สุจริต ถ้าพบจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับทัศนคติ แต่ถ้าผู้ที่สุจริตคงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เพราะทั้ง 2 กรมพร้อมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการและอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น โดยในระยะต่อไปเตรียมเชื่อมระบบของทุกหน่วยงานในกระทรวง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ รวมถึงเตรียมขยายการร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย” นายประสงค์กล่าว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการนำบิ๊กดาต้าภาครัฐมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ตรงนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร และเป็นการยกระดับการให้บริการและสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีของกรมในระยะยาว โดยยังมีความมั่นใจว่าการจัดเก็บภาษีงบ 2561 ได้ตามเป้าหมาย 1.86 ล้านล้านบาท และในปีงบ 2562 รับเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท คงต้องพยายามทำให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรเก็บภาษีให้กับสรรพากรถึง 60% ของภาษีจัดเก็บ ซึ่งความร่วมมือนี้ทำให้สามารถแยกคนดี คนไม่ดีออกจากกัน โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าพบข้อมูลว่าผู้เสียภาษีมีความเสี่ยงสามารถส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ 2 กรมในการตรวจสอบภาษี เช่นกรณีที่ยังมีชื่อเป็นผู้นำเข้าส่งออก แต่กรมสรรพากรเคยตรวจสอบพบว่าเป็นสำนักงานร้าง ไม่มีคนอยู่ ดังนั้นต้องตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบการดังกล่าวให้ละเอียดขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon