บัญชีกลางเผยรัฐใช้เงิน 4.2 หมื่นล.-แจกคนจนช่วง 1 ปี

นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้กรมกำลังเตรียมพร้อมในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้มีสิทธิรับบัตร 11.1 ล้านราย ซึ่งในเดือนตุลาคมเริ่มใช้การสแกนใบหน้า Application face scan เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้ชำระเงินแทนรูปแบบเดิม ส่วนการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทำไปแล้ว 35,359 เครื่อง โดยมียอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 27 กันยายน 2561 รวม 42,440 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านธงฟ้าประชารัฐ 41,318 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม 59.5 ล้านบาท รถ บขส. 111.7 ล้านบาท รถไฟ 217.6 ล้านบาท รถไฟฟ้า (เริ่ม 20 กรกฎาคม 2561) 8.7 ล้านบาท และเงินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โอนเข้ากระเป๋าเงิน e-Money) 724.6 ล้านบาท

นางญาณีกล่าวว่า ส่วนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพจากกองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ โดยโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิที่ได้รับ คือเดือนละ 50 บาท และ 100 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้ผู้มีสิทธิ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ และยังได้พัฒนารูปแบบการชำระเงินให้สามารถชำระเงินผ่านทาง Moblie Application ถุงเงิน โดยมีร้านค้าที่ใช้งานผ่าน Application ถุงเงินแล้ว 7,837 ร้านค้า เป็นเงิน 140.85 ล้านบาท

นางญาณีกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ…. เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเพื่อสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคม ที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ…. แล้ว

บทความก่อนหน้านี้‘ธีระชัย’ ติงเทอร์มินอล2ไม่สอดคล้องแผนแม่บท เตือน “การรับใช้นายทุนนั้น มีความเสี่ยง!”
บทความถัดไป‘ตุรกี’ ชี้นักข่าวเดอะโพสต์ชาวซาอุฯ ‘ถูกฆ่า’ ที่สถานกงสุลซาอุฯในอิสตันบูล