ไทยเจ้าภาพรมว.อาเซียนปี62 “ศิริ”มอบพพ.ศึกษาแนวทางเพิ่มเป้าหมายการลดใช้พลังงานในภูมิภาคล่าสุดลดใช้เกินกำหนดปี 63 แล้ว

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings -AMEM ครั้งที่ 37 ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)พิจารณาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของอาเซียนที่มีสมาชิก 10 ชาติว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมเสนอในเวทีประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่ไทยเพื่อปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงานหลังจากที่ระยะแรกกำหนดเป้าหมายปี 2563 จะมีการลดใช้พลังงาน 20% แต่ปรากฏว่าขณะนี้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยลดลงแล้วถึง 21.3%

“ปีหน้านอกจากประชุม AMEN แล้วจะมีประชุมอาเซียนบวก3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน ดังนั้นหัวข้อสำคัญที่จะหยิบยกมาหารือคือการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะมีค่อนข้างมาก โดยอนาคตมีแนวโน้มว่าโลกจะใช้พลังงานน้อยลงแต่คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ขณะเดียวกันจะใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติน้อยลง ซึ่งไทยได้ส่งเสริมไว้ในแผนอย่างชัดเจนและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน” นายศิริกล่าว

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. กล่าวว่า พพ.เตรียมศึกษาแนวทางดำเนินการเพื่อที่จะเสนอการปรับเป้าหมายการลดใช้พลังงานใหม่ในเวทีประชุม AMEN ที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเดิมมีการกำหนดเป้าหมายลดใช้พลังงานไว้ 2 ระยะคือปี 2563 กำหนดลดใช้พลังงานไว้ 20% ส่วนระยะที่2 กำหนดลดใช้พลังงานปี 2568ไว้ที่ 30%

“เป้าหมายระยะแรกที่กำหนดไว้ ทำได้เกินเป้าแล้วโดยไทยมีบทบาทสำคัญ ที่ประชุม AMEN ปีนี้ที่สิงคโปร์จึงเห็นว่าต้องขยายการพัฒนาเพื่อปรับเป้าหมายใหม่โดยจะมองไปที่การส่งเสริมพลังงานในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น” นายสาร์รัฐกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟห้าของประเทศฉบับใหม่(พีดีพี2018) ที่คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้ในต้นปี2562

“แผนพีดีพีใหม่จะคำนึงถึงสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นแต่จะพิจารณาสัดส่วนแต่ละชนิดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของพลังงานและราคาค่าไฟที่จะไม่กระทบกับประชาชน” แหล่งข่าวกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจคุมเข้ม งานรำลึก 12ปี “นวมทอง ไพรวัลย์”แท็กซี่ต้านรัฐประหาร
บทความถัดไปภาพราคา 14 ล้าน ฝีมือ ‘ปัญญาประดิษฐ์’