“เซเว่น อีเลฟเว่น” ถือฤกษ์ 7-11 ประกาศเจตนารมณ์ “ลด-เลิกใช้ถุงพลาสติก”

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งหวังจะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

นายธานินทร์ กล่าวว่า ปีนี้จึงเลือกวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน (7-11) ขอประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาโลกร้นอ ในโครงการปฏิเสธถุงได้แต้ม โดยร้านเซเว่นฯจะให้แต้ม 10 แต้มกับลูกค้าที่ชำระงินผ่านบัตร 7 Value Card และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ยังมีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอีกหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการปฏิเสธถุง…ได้ใจ, ใช้ถุงผ้า…บอกลาถุงพลาสติก เป็นต้น

นายธานินทร์ กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้ขยายผลการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติบนเกาะต่างๆ ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ ภาคประชาสังคม โดยที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ ที่เกาะลันตา เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี รวมถึงเกาะเต่าและเกาะเสม็ด

“บริษัทได้เชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมใจลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก ผ่านการรณรงค์ 4 รูปแบบภายในร้านเซเว่นฯสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ ประกอบด้วย 1.งดให้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้าทุกคนยกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทของร้อน 2. ยกเลิกแคปซีล(การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม) 3. ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอดและเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษแทนพลาสติก รวมไปถึงการติดตั้งกล่องกดหลอดเพื่อลดปริมาณการใช้หลอด และ 4. การติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่นฯทุกสาขา”

ส่วนกิจกรรมสังคมมุ่งเน้นเยาวชน ได้แก่แคมเปญ คิดถุ๊ง คิดถุง ที่ขยายโครงการสู่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นแห่งแรก สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 80% ตามด้วยมหาวิทยาลัยมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯที่อยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ถึง 90% โดยปี 2560 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 24.09 ล้านใบ และปีนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผลสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon