ผู้ส่งออกควรรู้ !! แคนาดา ปรับระเบียบเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้กั้นสำหรับเด็ก 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศแคนาดา (Health Canada) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบ Playpens SOR/ 2016-186 เพื่อควบคุมการผลิต การนำเข้า การโฆษณา และการจำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้กั้นสำหรับเด็ก (Playpens) ซึ่งครอบคลุมเปลนอน (Bassinets) เปล (Cradles) และเตียงสำหรับเด็ก (Cribs)

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.เพิ่มนิยามอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ยึด และโครงสร้างทั้งหมดของ Playpen  2. เพิ่มข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิวใน Playpens ให้เป็นไปตาม Sections 25 ของ Toy Regulations 3. เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอันตราย 4.ระบุคำเตือนการใช้Playpensและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ห้ามใช้Playpens สำหรับเด็กที่สามารถปีนออกมาหรือเด็กที่สูงมากกว่า 90 เซนติเมตร เป็นต้น และ 5. ระบุประสิทธิภาพการใช้งาน ได้แก่ การล็อคราวด้านบนและกลไกการใส่กลอน ความแข็งแรงของล้อ ความสูงด้านข้าง ความหนาของที่นอนและความแข็งแรงของอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาของแคนาดาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นายอดุลย์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศควรศึกษา กฎหมายกฎระเบียบของแต่ละประเทศและติดตามข่าวสารกฎระเบียบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่อยู่เสมอ เพื่อรักษาตลาดสินค้าไทยไว้ และไม่เกิดผลกระทบต่อการค้าของไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผู้ส่งออก สามารถศึกษาข้อมูลกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://www.intertek.com/consumer/insight-bulletins/new-playpens-regulations-sor-2018-186/ หรือสายด่วน 1385

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กินให้สุขภาพดี! รู้ทันอาหาร ‘หวาน มัน เค็ม’
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกส.ว.แล้วมีผลบังคับใช้ทันที