สคร.ที่ 12 สงขลา เตือนพื้นที่ภาคใต้ตอนเล่าง เสี่ยงอาหารเป็นพิษระบาดช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.)ที่ 12 จ.สงขลาเปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช่วงเวลาของฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่น ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่างโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำพาสำคัญ ที่ทำให้สารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆ สามารถปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้

“ขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานศึกษา หรือในที่ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น การเข้าค่าย งานบุญ งานเลี้ยง หากพบมีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคพร้อมทั้งรายงานโรคให้กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง”

ดร.นพ.สุวิชกล่าวว่าดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก ติดตามรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโรคอย่างสม่ำเสมอ กำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง สุ่มตรวจหาเชื้อในน้ำดื่ม น้ำใช้ และอาหาร เก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจหาสารคลอรีนตกค้างเป็นระยะ เก็บอุจาระผู้ป่วยที่สงสัยหรือ มีอาการรุนแรง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาผู้ป่วยและให้การรักษาได้ทันท่วงที ต้องยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เก็บรักษาอาหารไว้ในที่เย็น เช่น ตู้เย็น เพื่อชะลอการเติบโตของเชื้อโรค หากเก็บอาหารนานเกิน 4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ ต้องอุ่นให้ร้อนจัด เพื่อให้ความร้อนฆ่าเชื้อโรคก่อนรับประทานอาหาร หากต้องเดินทางและสั่งอาหารกล่อง ควรเลือกจากร้านที่สะอาด และกำชับให้ผู้ปรุงอย่าปรุงล่วงหน้านาน เลือกชนิดอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย ไม่ควรเป็นอาหารประเภทกะทิ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon