กรมพัฒนาธุรกิจ เล็งบังคับบริษัทมหาชนยื่นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลางปี62

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้อำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนทางการส่งรายงานประจำปี และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยการเพิ่มช่องทางการนำส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบ URL และ QR Code เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องนำส่งในรูปแบบของกระดาษหรือแผ่นซีดีเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว
อีกทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2561 เพื่อให้บริษัทมหาชนสามารถนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นประกอบคำขอจดทะเบียนทั้งรูปแบบ URL และ QR Code ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเดิมต้องส่งบัญชีรายชื่อในรูปแบบกระดาษหรือแผ่นซีดี โดยประกาศดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณกลางเดือนธ.ค.2561 หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

นายวุฒิไกร กล่าวว่า กรมฯ ยังได้ปรับแก้พ.ร.บ.บริษัทจำกัดมหาชน โดยได้เพิ่มความสะดวกให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด กรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดในการดำเนินการต่างๆ โดยเพิ่มช่องทางผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายฉบับแก้ไขได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว อยู่ระหว่างการส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณกลางปี 2562

นายวุฒิไกร กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่ได้แก้ไข แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1.มาตรา 6 การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ 2.มาตรา 7 เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3.มาตรา 79 เพิ่มช่องทางการประชุมกรรมการให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 4.มาตรา 81 และ มาตรา 82 ปรับปรุงวิธีการเรียกประชุมกรรมการ โดยกรรมการ 2 คน ที่ร้องขอสามารถเรียกประชุมกรรมการได้ 5.เพิ่มมาตรา 102/1 เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) และ 6.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ออกประกาศได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขปรับปรุง

“ ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ เดิมกฎหมายกำหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวความเกี่ยวกับบริษัท ให้แจ้งทางหนังสือพิมพ์ ต่อไปแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่งรายงานประจำปี ก็ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แบบว่าสแกน QR Code ก็อ่านเอกสารได้เลย ซึ่งลดต้นทุนกระดาษลงไปได้มาก เพราะเดิมต้องส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้นทุกคน ต่อไปก็แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการประชุมกรรมการ ก็ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ มอบฉันทะให้ประชุมผู้ถือหุ้นแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ด้วย ” นายวุฒิไกรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สเตอร์ลิ่ง’ เผยเป็นแฟนคลับ ‘เปแอสเช’ – ปลื้ม ‘เนย์มาร์’ โชว์ลีลาใส่หงส์แดง
บทความถัดไป‘หม่ำ จ๊กมก’ ฟุ้งพา ‘ยโสธร เอฟซี’ เลื่อนชั้นลีกสูงสุด พร้อมหวังดวลแข้ง ‘บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด’