รบ.ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รอบ 13 ปี

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ความว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้มาตรการต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เข้าดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของรัฐและประชาชน ภายในเขตพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้น โดยที่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้‘ขนไก่ไทย’จับมือ’โยเน็กซ์’ลงนามสนุนนักกีฬาแบดมินตันคนพิการไทย(คลิป)
บทความถัดไปชาวนราธิวาส จับปลาน้ำจืดขาย สร้างรายได้วันละ 600 บ. หลังไม่ได้กรีดยางเพราะฤดูฝน (คลิป)