พระเทพฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ผู้บริจาคโลหิต 36/ 108 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง แด่พระภิกษุ 6 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จำนวน 14 คน พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต และพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง รวม 370 คน


ทั้งนี้ การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ดำเนินการโดยโรงพยาบาลประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้งโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิต และให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่ายของเหล่ากาชาดภาค 7 รวม 47 แห่ง ปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จัดหาโลหิตได้ปีละ 20,018 ยูนิต จากเป้าหมายปีละ 28,800 ยูนิต โดยโลหิตส่วนหนึ่งได้รับการจัดส่งมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในกรุงเทพฯ

บทความก่อนหน้านี้‘คล็อปป์’ ติเชิ้ตดำปล่อยแข้งหงส์ถูกรังแก ทำ ‘โกเมซ’ เจ็บตั้งแต่ต้นเกม
บทความถัดไปทะลุ 1 ล้านวิว ลีลาสเต็ป…มือเบส “สาวน้อย” ไม่ธรรมดา (ชมคลิป)