ปิ๊งใช้แกลบผลิตแบตฯ ตามแผนศก.หมุนเวียนจำกัดของเสียเกษตร

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สศอ.อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ เซอร์คูลาร์อีโคโนมี ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาต้นปี2562 โดยรายละเอียดยุทธศาสตร์นั้น เบื้องต้นจะเน้นการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ อย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเม็ดพลาสติก จะสนับสนุนให้มีการนำเม็ดพลาสติกมาผลิตเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน ล่าสุดมีเอกชนหลายรายเริ่มประกาศลงทุนด้านการรีไซเคิลแล้ว ดังนั้นในยุทธศาสตร์จะมีการกำหนดมาตรการสนับสนุน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)อาจออกสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

นายณัฐพลกล่าวว่า นอกจากนี้จะเข้าไปเน้นภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ การสนับสนุนให้นำแกลบจากโรงสีมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ จากเดิมมักนำแกลบไปใช้ประโยชน์ในการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า แต่แนวทางดังกล่าวยังเกิดมลภาวะขึ้นได้ แต่หากทำมาผลิตแบตเตอรี่จะทำให้กระบวนการจัดการเป็นศูนย์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแนวทางการกำจัดของเสียในภาคเกษตรนั้นจะไม่ใช่การสนับสนุนให้เกิดการแปรรูป เพราะรูปแบบนั้นจะใช้กับวัตถุดิบหลัก แต่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะเน้นการจัดการของเสียเท่านั้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image