ปั้นบุคลากรวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ออกแบบอาคารลดใช้พลังงาน

พพ.จับมือ 4 เครือข่าย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบ.ศุภาลัย จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ด้วยการผลิตวิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และสนับสนุนสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงาน หนุนการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพลดใช้ร้อยละ 30 ในปี2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันที่12 ธันวาคม 2561 พพ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ระหว่าง ภาคเอกชนและสถาบันศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่ด้านการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนสร้างอาคารที่พักอาศัยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนที่จะเป็นนักออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลในอนาคต
“พพ.ได้วางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่นักออกแบบด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นแนวทางการออกแบบอาคารที่สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยงานภาครัฐ”
นายยงยุทธ์กล่าว
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมา พพ.ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาอาคารอนุรักษ์พลังงาน และในขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อนำเนื้อหาไปบรรจุในหลักสูตร เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามพพ.ได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(Building Energy Code : BEC)  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากอาคารที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปและคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนสร้างบุคคลากรในสาขาวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญสามารถออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน หนุนการลดใช้พลังงานร้อยละ  30 ภายในปี 2579 สอดรับแนวทางนโยบายการอนุรักษ์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานประเทศ EEP 2015

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

Advertisment

เพิ่มเพื่อน

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image