ปีใหม่นี้ กรมขนส่งชวนโหลดแอพพ์เช็กตารางเวลา เพิ่มสะดวกเดินทางทั่วไทย

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการทำงานของระบบ “Smart Bus Terminal” หรือระบบการบริหารจัดการรถโดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่พัฒนาขึ้นจากประโยชน์ของระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งสามารถติดตามเดินรถโดยสารประจำทางได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถคำนวณเวลารถโดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า จึงได้พัฒนาระบบ Smart Bus Terminal ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ ผ่านจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ ผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อาทิ ข้อมูลทะเบียนรถ มาตรฐานรถ สายรถ เส้นทาง เวลาเข้า เวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง

“ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นายพีระพลกล่าว

นายพีระพลกล่าวว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบ Smart Bus Terminal แล้วจำนวน 81 แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัดจำนวน 58 แห่ง และระดับอำเภอ 23 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ดำเนินการโดยเอกชนและบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ให้ความสนใจและเริ่มทยอยดำเนินการติดตั้งระบบ Smart Bus Terminal

นายพีระพลกล่าวว่า ล่าสุดติดตั้งแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ทั้งการใช้ความเร็ว เส้นทางเดินรถ การเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อคุ้มครองดูแลประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางและใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสารสำคัญสู่ประชาชน นอกเหนือจากข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Bus Terminal โดยไม่มีค่าบริการ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อวางแผนการเดินทาง บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon