กก.เสริมสร้างเอกลักษณ์ชาติ เยี่ยม’บ้านห้วยทราย’เมืองคนดี น้อมนำศก.พอเพียง-ศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เยี่ยมเยียนหมู่ 3 บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายไมตรี ได้กล่าวว่า กิจกรรมของบ้านห้วยทรายได้รับการเสนอเข้ารับรางวัลค่าแผ่นดิน ประเภทส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีหลายชุมชนได้ส่งผลงานให้พิจารณา ที่มาเยี่ยมนี้เพื่อพบปะกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยบอกล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นไปจากการสอบถามได้รับทราบถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจร นำศาสตร์แห่งพระราชา มาปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีการขยายผลจากปี 2558ถึงปี2561 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเพาะเห็ดนางฟ้า การจัดให้มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการลดรายจ่ายในครัวเรือนและการจัดให้มีสวัสดิการชุมชน สวัสดิการสังคม ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้เข้าหมู่บ้านเดือนละ 300,000บาท ทำให้ชุมชนเกิดความสมดุลและพึ่งพาตนเอง มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย การดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมเกี่ยวกับสตรี เด็ก และผู้พิการ

หมู่บ้านนี้มี114ครัวเรือน 437 คน มีผู้สูงอายุ 89 คน ผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 23 คน ผู้พิการ 9 คน โดยใช้ศาลาหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียงทั้งในตำบลทรัพย์ทวีและหมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอบ้านนาเดิม

นายไมตรีได้ฝากขอให้ขยายผลให้หมู่บ้านอื่นๆได้เรียนรู้เลียนแบบมีกลไกการจัดการในเก็บข้อมูล รายได้ เงินทุนหมุนเวียนให้ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์และสร้างแกนนำรุ่นต่อไป มีนายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต. รพ.สต.และกรรมการหมู่บ้าน โดยมีศูนย์เรียนรู้เป็นศาลาหมู่บ้านแหล่งพบปะของชุมชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แซะนายเก่า! ‘กูร์ตัวส์’ ชี้ ‘ซิเมโอเน่’ ชอบกัด ‘ราชัน’ เพราะหวังทำเท่เพื่อแฟนตราหมี
บทความถัดไปปธ.เคหะฯเยี่ยมโครงการสุราษฎร์ แนะสร้างจุดขายทำให้โดดเด่นทั้งซุ้ม-ถนนทางเข้า