พาณิชย์เชือดลานรับซื้อปาล์ม แก้เครื่องชั่งโกงน้ำหนัก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้รับการร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เรื่องลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดชุมพร มีพฤติกรรมปรับแต่งเครื่องชั่งน้ำหนัก ทำให้น้ำหนักของผลปาล์มน้ำมันที่ได้มีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักจริง และเจ้าของลานปรับแต่งแก้ไขข้อมูลการชั่งน้ำหนักในระบบเครื่องชั่ง หรือ ระบบมีลักษณะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ส่งหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอการกระทำความผิดของลานทั้ง 2 กรณีมาด้วย

ดังนั้น วันที่ 8 – 11 มกราคมที่ผ่านมา ได้ส่งชุดสายตรวจพิเศษ ลงตรวจสอบลานรับซื้อทั้ง 2 แห่งที่ได้รับการร้องเรียน คือ หาดพันไกรลานปาล์มหรือพันไกรปาล์ม อ.เมืองชุมพร และโมเดิร์นลานปาล์ม อ.ท่าแซะ จากการตรวจสอบพบว่า ลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้ง 2 แห่งมีเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการเป็นบุคคลเดียวกัน โดยลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้ง 2 แห่ง มีการแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และยังพบว่ามีการจัดทำใบชั่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีค่าน้ำหนักชั่งรถหนักน้อยกว่าโปรแกรมชั่งน้ำหนักที่ใช้กับเครื่องชั่ง

นายวิชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ลานรับซื้อหาดพันไกรลานปาล์มหรือพันไกรปาล์ม ยังไม่มีการแสดงราคารับซื้อตามอัตราเปอร์เซ็นต์น้ำมันและไม่แสดงอัตราการปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงและไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด ประเภท ขนาด น้ำหนัก ต่อหน่วยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันรับซื้ออีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเจ้าของลานรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 โดยมีโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท

“กรมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความเป็นธรรมด้านปริมาณและราคาสินค้าให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด” นายวิชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image