ไอโอดีเอาจริง! ขึ้นดอกจันหน้าชื่อหุ้นให้นักลงทุนพิจารณาบริษัทที่ผู้บริหารถูกก.ล.ต.ลงโทษ

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี) เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ว่า กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมของผู้นำองค์กร และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ โดยควรยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นเหตุให้ตัวผู้บริหารถูกเรียกให้ชำระค่าปรับมูลค่าสูง และถูกสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ กรณีที่เกิดขึ้นยังอาจจะส่งผลต่อการประเมินคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน(ซีอาร์จี) ของบริษัทในรอบหน้าด้วย โดยในเบื้องต้นไอโอดีจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแจ้งผู้ใช้ข้อมูลคะแนนซีอาร์จีของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image