แท้งแล้ว!! ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับ ‘มีชัย’ ขึ้นหิ้ง 4 ปีคว้าน้ำเหลว ‘ปฏิรูปตำรวจ’ ลุ้นรัฐบาลชุดใหม่หยิบพิจารณา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม มีรายงานว่าภายหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562  ออกมามีรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ หนึ่งในประเด็นของการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้งว่า จนถึงขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… ที่ออกโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ซึ่ง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ต่อมาปรับปรุงร่างฯใหม่โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งขึ้น นาย มีชัย ฤชุพันธ์ อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธาน  ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติ(สนช.)เพื่อออกเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับได้ทันในรัฐบาลชุดนี้  หลังจากคณะกรรมการชุดนายมีชัย ได้ออกร่าง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งมี 173 มาตรา และ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .. เป็นกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อการปฏิรูปตำรวจให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ กฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจทั้ง 2 ฉบับโดยหลังเผยแพร่ออกมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งเรื่องกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จากนั้น สลค.ส่งย้อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปทบทวนในรายละเอียดโดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ส่งให้แต่ละกองบัญชาการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาทบทวนเสนอแนะในข้อกฎหมายที่หน่วยตนเกี่ยวข้อง หากแล้วเสร็จจะส่งกลับ สลค. สู่กระบวนการต่อไป คือนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณา ตราเป็นกฎหมาย

แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่า สนช.ปิดรับการพิจารณากฎหมายต่างๆแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังไม่อยู่ในรายการร่างกฎหมายที่ส่งเข้าไป รอการพิจารณาแต่อย่างใด ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการทบทวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นขณะนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อการปฏิรูปตำรวจจึงต้องพับเก็บไว้ก่อน ไม่สามารถไปต่อได้ ต้องรอดูรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งว่าจะหยิบร่างฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ จึงเท่ากับว่าการปฏิรูปตำรวจในนามรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดกว่า 4 ปี ไม่ประสบความสำเร็จ แม้จะตราไว้ในรัฐธรรมนูญและยกเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image