“ก.เกษตรฯ” สั่งสำรวจที่ทำกินทั่วประเทศ ห่วงเจ้าสัวตั้งบริษัททำเกษตรเลี่ยงภาษีที่ดินใหม่ กดราคาพืชผลตกต่ำ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรใหม่อีกครั้ง หลังภาษีที่ดินฉบับใหม่บังคับใช้ ทำให้เจ้าของที่ดิน เจ้าสัว ต่างจัดตั้งบริษัททำการเกษตรในพื้นที่ครอบครองเพื่อไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีทีดินที่ไม่ทำประโยชน์ กระทรวงเกษตรฯสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรครั้งนี้ เพราะกังวลว่าจะกระทบกับแผนการปฏิรูปภาคผลิตด้านการเกษตร ที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้า ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต เพราะกังวลว่า หากมีการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลกระทบจะเกิดกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร

“ในปี 2561 เกษตรจังหวัดร่วมกับเกษตรอำเภอ ลงสำรวจพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินการทุกปี และเมื่อมีเรื่องของภาษีที่ดิน กระทรวงเกษตรก็กังวลว่าเจ้าสัว หรือผู้ถือครองที่ดินจะเลี่ยงภาษีที่จะต้องเสีย หากทิ้งที่ดินว่างเปล่าเช่นที่เคยทำมา แล้วหันมาทำการเกษตร อาทิ ปลูกกล้วย อ้อย แบบทิ้งขว้าง ไม่หวังผลผลิต เป็นต้น แต่หากมีการตั้งบริษัท เพื่อทำการเกษตร หรือให้เช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องสำรวจให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ผลผลิตที่ออกมากระทบราคาที่เกษตรกรจะขายได้ และสัดส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการปฏิรูปที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการ”

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯที่มี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะมีการปลูกข้าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวต่อเนื่อง เพื่อควบคุมผลผลิตข้าวและส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อป้องกันข้าวล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำ โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีมีพื้นที่ 1.87 ล้านไร่ อยู่ในเขตชลประทาน ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 1.86 ล้านไร่ ชาวนาเตรียมจะปลูกข้าวใหม่อีกรอบแล้ว ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ขณะนี้มีการปลูกเกินแผนแล้วจำนวน 1.03 ล้านไร่ แบ่งเป็นเขตชลประทาน 24 จังหวัด นอกเขตชลประทาน 4 จังหวัด

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้เสนอให้ออกประกาศว่าชาวนาที่ปลูกข้าวหลัง 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่ให้การช่วยเหลือหากเกิดความเสียหายขึ้น เพราะขณะนี้ มีการประกาศเขตภัยแล้งไปแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด มี 3 อำเภอ คือ อ.สุวรรณภูมิ อ.เกษตรพิสัย และอำเภอสรวง เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว ดังนั้น หากในบางพื้นที่จะทำการปลูกข้าวในช่วงเวลาดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon