กรมบัญชีกลางเผยรัฐใช้จ่ายช่วง 4 เดือนแรกปีงบ’62 กว่า 1.35 ล้านล.

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,357,257 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.2% โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,096,895 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,353,861 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.6% ของวงเงินรายจ่าย สำหรับในส่วนของรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้วจำนวน 260,362 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 557,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.7%

“กรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น” นางญาณีกล่าว

บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว! วิวาห์ใต้สมุทร จ.ตรัง บ่าวสาวควงแขนร่วม 19 คู่ ชิมข้าวเหนียวแกงไก่-เที่ยวทั่ว จว.ช่วยประชาสัมพันธ์
บทความถัดไป‘สมอง’ ผู้หญิง อ่อนวัยกว่าสมองผู้ชาย