ก.ล.ต. ตั้ง “สิริวิภา สุพรรณธเนศ” นั่งรองเลขาธิการคนใหม่

12 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติแต่งตั้งนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติโดยย่อยของนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2535 มีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับการระดมทุน ส่งเสริมบรรษัทภิบาล กำกับตลาด กำกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้วิเคราะห์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. เมื่อปี 2559 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ ก.ล.ต.

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ปัจจุบันคือนายรพี สุจริตกุล กำลังจะหมดวาระลงนั้น น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีจะขึ้นมารับตำแหน่งแทน

บทความก่อนหน้านี้‘หมออั้ม’ โพสต์ ‘ไว้อาลัยประเทศไทย’ ปมมติ กกต. ยุบ ทษช.
บทความถัดไปครม.เห็นชอบ เพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 12 เม.ย.