เกาหลี…ต้นแบบความสำเร็จสภาดิจิทัล

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว GDP ต่อหัว (GDP per Capita) ของประเทศไทยยังมีค่าใกล้ ๆ กับของประเทศเกาหลีใต้ แต่จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบัน GDP ต่อหัวของเกาหลีใต้สูงกว่าของประเทศเราถึงกว่าสามเท่า! มองภาพอย่างเร็วก็พอจะประเมินได้ว่าช่องว่าง GDP ดังกล่าวน่าจะมาจากหลายปัจจัยที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเกาหลีใต้เค้ามีจุดเด่นรู้จักไปทั่วโลกในด้านใดบ้างไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิง ท่องเที่ยว และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล

วันนี้จึงอยากจะเจาะเฉพาะไปที่โครงสร้างของเกาหลีใต้ที่เค้าวางไว้เพื่อส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศและระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างรวดเร็ว เผื่อว่าเราจะเอามาปรับใช้เพื่อพัฒนากับประเทศเราได้บ้าง

ปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของเกาหลีใต้ถูกขับเคลื่อนด้วยองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กรที่ทำงานประสานกับภาครัฐได้อย่างสอดคล้อง ได้แก่ “Korea Chamber of Commerce and Industry” (KCCI) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2427 เทียบได้กับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นองค์กรซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี เก่าแก่ที่สุดในสามองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

“Federation of Korean Information Industries” (FKII) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ คอยให้คำแนะนำแก่ภาครัฐในการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ “Korea Association for ICT promotion” (KAIT) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรน้องสุดท้องที่ก่อตั้งโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนอนาคต (The Ministry of Science, ICT and Future Planning) ของเกาหลีใต้ รับหน้าที่ประสานการทำงานระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะส่วนที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโต

หากจะถอดบทเรียนสั้น ๆ อย่างเร็วจากการวางโครงสร้างข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้เค้าสร้างสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการประสานงานที่องค์กรเก่าแก่รับผิดชอบดูแลธุรกิจการค้าของประเทศตั้งแต่ในอดีตมีองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยปี ให้สามารถประสานพลังกับองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เจาะจงกว่าเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมควรที่จะมีองค์กรที่คอยติดตามโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น และผลลัพธ์ในปัจจุบันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการวางโครงสร้างดังกล่าวได้ผล ส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และที่สำคัญกว่าคือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

บทความก่อนหน้านี้‘กรณ์’ดัน GovTech ชูสตาร์ทอัพ โยงไอเดียคนรุ่นใหม่ ประยุกต์’แก้จนสร้างคนสร้างชาติ’
บทความถัดไปกรอ.มอบเครื่องมือตรวจสารทำความเย็นให้กรมศุลฯ