ผู้อ่านข่าวสาร 73% หนุนนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา

จากกรณีที่ “มติชนออนไลน์” และ “ทวิตเตอร์มติชน” ได้สอบถามความคิดเห็นผู้รับข่าวสารว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา โดยต้องแจ้งภายใน 90 วัน ไม่ต้องรับโทษ” (อ่าน : ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา โดยต้องแจ้งภายใน 90 วัน ไม่ต้องรับโทษ)

ปรากฏว่าผู้อ่านข่าวสารที่ “ทวิตเตอร์มติชน” ร้อยละ 63 เห็นด้วยกับการนิรโทษ ขณะที่ร้อยละ 37 ไม่เห็นด้วย

ขณะที่ผู้อ่านข่าวสารที่ “มติชนออนไลน์” ร้อยละ 73 เห็นด้วยกับการนิรโทษ และร้อยละ 27 ไม่เห็นด้วย

Advertisement

โดยผู้อ่านข่าวสารให้ความเห็นที่หลากหลาย โดยมีทั้งที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นคัดค้าน โดยฝ่ายที่สนับสนุน มองว่าการกัญชาคือสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรค ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วย มองว่าการจะนิรโทษ ควรจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image