แบงก์ชาติเริ่ม ‘พีทูพีเลนดิ้ง’ ปีนี้ ดอกเบี้ยถูกไม่เกิน15%ต่อปี

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปีนี้จะมีการออกหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (พีทูพีเลนดิ้ง) โดยธปท.อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อให้หลักเกณฑ์พีทูพีเลนดิ้งที่จะออกมา มีความสอดคล้องกัน ซึ่งธปท.และกระทรวงการคลังจะกำกับดูแลในส่วนของรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ส่วนก.ล.ต.จะกำกับดูแลที่เป็นนิติบุคคล เช่น ตราสารหนี้ และการระดมทุนจากประชาชน(คราวน์ฟันดิ้ง) เป็นต้น หลังจากนี้ยังต้องเร่งสร้างความเข้าใจระหว่างผู้จะกู้ ผู้ให้กู้ และประชาชนเพราะเป็นเรื่องใหม่ รวมทั้งการปล่อยกู้ดังกล่าว ผู้กู้ และผู้ให้กู้ จะไม่ได้เจอหน้ากัน ทำให้ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มตัวกลางเป็นส่วนสำคัญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนจะเข้ามาขอกู้ และยังดีกว่าไปกู้ยืมนอกระบบ

นางสาวสิริธิดา กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะดำเนินธุรกิจในพีทูพี เลนดิ้ง แพลตฟอร์ม จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย มีทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และมีคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 75% สำหรับผู้กู้ ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจพีทูพีเลนดิ้ง และไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจพีทูพีเลนดิ้ง เป็นต้น โดยผู้ให้กู้ที่เป็นรายย่อย สามารถร่วมปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีในทุกแพลตฟอร์ม ขณะที่นิติบุคคล จะสามารถปล่อยกู้ร่วมได้ไม่จำกัดวงเงินตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. และไม่เป็นผู้ประกอบการพีทูพีเลนดิ้ง หรือคลาวฟันดิ้ง โดยผู้ขอกู้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ทั้งนี้ ต้องขออนุญาต ธปท.และเข้ามาทดสอบในศูนย์ทดสอบนวัตกรรมการเงิน(แซนด์บ็อกซ์) ก่อนจะเสนอให้กระทรวงการคลังออกใบอนุญาตต่อไป กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

เกาะกระแสเศรษฐกิจใกล้ตัว กับมติชน คลิ๊ก!

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เสียงสะท้อน เพลงหนักแผ่นดิน…ได้เวลาต้องคิดเรื่อง”ปฏิรูปกองทัพ”อย่างจริงจังแล้ว!!
บทความถัดไป“ชวน” ลงพื้นที่สมุทรสงคราม แนะ ให้เลือกนักการเมืองที่ดี ไม่โกงกิน