เริ่มสงกรานต์!!! คปภ.เปิดใช้แอพพ์แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ มุ่งลดปัญหาจราจร

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2562 สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศทิศทางนโยบายการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

นายสุทธิพล  กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. ได้เดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยรถยนต์ใช้ในการแจ้งเคลม และเป็นแอพพลิเคชั่นกลาง ซึ่งบริษัทประกันภัยทุกแห่งสามารถใช้ได้  ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด ที่พัฒนา Application : Claim Di) เพื่อใช้ในการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ซึ่งได้นำระบบเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน ช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัย และต่อยอดโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” 

นายสุทธิพล  กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ เป็นโครงการนำร่องที่นำแอพพลิเคชั่นด้านการประกันภัยมาช่วยตอบสนองนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุสามารถแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันภัยและตำรวจจราจรได้ในคราวเดียวกัน ในอนาคตยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสำรวจภัยของบริษัทประกันภัยลงได้  ทั้งนี้ จะมีงานเปิดตัวก่อนให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ เพื่อจะได้เป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

บทความก่อนหน้านี้เฉียดตาย! หญิงเผยประสบการณ์เลวร้ายดูดไขมันผิวหนังเหี่ยวย่น-หยุดหายใจ
บทความถัดไป“เชียงใหม่-ลำปาง”ฝุ่นพิษวิกฤต พบอีกหลายจังหวัดเหนือ-อีสานเกิน ส่วนกทม.-ปริมณฑลแจ่ม