ขีดเส้นหลังเลือกตั้งล่วงหน้า ‘สว.-รองผบก.’ ค่อยย้าย ‘รองโฆษกตร.’ เคลียร์ข้อสงสัยคำสั่งแต่งตั้ง ให้อยู่ทำหน้าที่ก่อน!!

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศคำสั่ง ตร.ที่126/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ.2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ว่าขอเรียนว่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 93-96 /2562 ลง 25 ก.พ.62 และ คำสั่งที่ 122-125 /2562 ลง 28 ก.พ.62 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี2561 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.62 เป็นต้นไปนั้นเนื่องจากจะต้องดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ อีกทั้งมีการปรับโครงสร้าง ส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งการปรับเกลี่ยข้าราชการในระดับสถานีตำรวจ ส่งผลให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้นมีจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับเป็นวันที่ 15 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

“โดยในวันนี้ ได้มีการทยอยประกาศกาศคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร – รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 ออกมาอีกจำนวนกว่า 6,239 ราย” พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าว

รอง โฆษก ตร. กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และขั้นตอนทางธุรการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ทำการทยอยประกาศออกมาแล้วตามลำดับ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 มี.ค.62 และ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. ได้มีหนังสือ กำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามนัยหนังสือ ตร. ที่ 0004.25/ว 073 ลง 24 พ.ค.50 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และการรายงานตัว

“โดยให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ภายในกำหนด 5 วัน นับแต่รับทราบคำสั่ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ หรือ ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการตำรวจที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 62 ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ต่อไป” รองโฆษกตร.กล่าว
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image