คร.จับมือจนท.ตร. ตรวจกิจกรรมขายเหล้าเบียร์ -แจ้งความดำเนินคดีเหตุโฆษณาแฝงเพียบ!!

เมื่อวันที่ 15 เมษายน  นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง  ตรวจสอบการจัดกิจกรรม S2O Songkran Music Festival 2019 ซึ่งได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13–15 เมษายน 2562  ณ Live Park Rama 9

นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในบริเวณงานพบการจัดซุ้มขายสุรา และเบียร์   ยี่ห้อดังเป็นจำนวนมาก โดยพบโลโก้ (Logo) ของเหล้าเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวทั่วทั้งงาน รวมถึงภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ก็มีโลโก้ (Logo) ด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ ยังพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น การจัดโปรโมชั่น การให้สิทธิประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ในส่วนของ Grab ที่ให้ส่วนลดกับผู้เข้าร่วมงาน S2O โดยให้ใส่รหัส Promo Code    ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน

นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม S2O นี้มีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งจะเห็นได้จากภายในบริเวณงานที่เต็มไปด้วยซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสองยี่ห้อ แม้ผู้จัดกิจกรรมจะสนับสนุนให้มีการ Don’t Drive และมีการให้ส่วนลดกับผู้เข้าร่วมงานที่เรียกใช้บริการรถรับจ้าง แต่จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนดังกล่าวแอบแฝงไปด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  หลังจากนี้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต่อไป

สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

บทความก่อนหน้านี้มนต์เสน่ห์ “กาแฟคราฟท์”
บทความถัดไปผลสำรวจ “ผู้สูงอายุ” อยากให้ครอบครัวเอาใจใส่