ซีไอเอ็มบีไทย โชว์Q1 กำไร 325 ล้านบาท เพิ่ม 92%

นายโอมาร์ ชิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาสแรก 2562 (มกราคมมีนาคม) ธนาคารมีกำไรสุทธิ 325 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 156.1 ล้านบาท หรือ92.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานและการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญโดยธนาคารมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,496.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน ทั้งนี้ รายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 7.9 พันล้านบาท หรือ1.7% ด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 157.7 ล้านบาท หรือ 8.2% จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายสถานที่ อุปกรณ์ สอดคล้องกับการขยายงานของธนาคารภายใต้กลยุทธ์ฟาสต์ฟอร์เวิร์ด ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่59.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่57.2%

สำหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.31% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 3.93% จากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนสินเชื่อรวมของธนาคารอยู่ที่ 2.30 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากสิ้นปี 2561 เงินฝากอยู่ที่ 2.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ 98.3% จากสิ้นปี2561 ที่ 97.2% ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท และสัดส่วนเอ็นพีแอลต่อเงินให้สินเชื่อ4.3% คงที่เทียบสิ้นปี 2561 โดยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และติดตามหนี้

นอกจากนี้ อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 109.5% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่ 107.0% เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จำนวน5.4 พันล้านบาท เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 4.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง18.9% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่1 ที่13.8%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon