ก.อุตโล่งคลอด4กม.สำคัญคลอด เอกชนเฮเลิกต่ออายุรง.ตัดวงจรจ่ายใต้โต๊ะ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ล่าสุดมีกฎหมาย 2 ฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คือ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้การลงทุน การกำหนดมาตรฐาน ลดขั้นตอนซ้ำ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 2 ฉบับที่ผ่านสนช.แล้วและรอลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. … และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. …

นายสมชายกล่าวว่า อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.กองทุนเอสเอ็มอี พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ยังไม่ผ่านการพิจารณา ต้องรอเสนอรัฐบาลชุดใหม่

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า กรอ.รับผิดชอบกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. … และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. … ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เอกชนได้รับความสะดวก และมาตรการในการจัดการจะทันกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะพ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ ที่จะยกเว้นกิจการที่การผลิตไม่ถึง 50 แรงม้าไม่ต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสะดวกให้กับกิจการขนาดเล็ก อาทิ ศูนย์บริการรถยนต์ ประกอบกับที่ผ่านมากรอ.ได้มีการถ่ายโอนอำนาจให้ส่วนราชการท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลไม่ต้องขออนุญาตจากกรอ.อยู่แล้ว

“นอกจากนี้ผลจากการบังคับใช้กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ยังช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการโดยกฎหมายเลิกใบอนุญาตต่ออายุกิจการ และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบตนเอง และกรอ.จะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกขั้น ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อไม่มีแล้วจะตัดวงจรการจ่ายเงินใต้โต๊ะออกไปด้วย”นายทองชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ท่านคิดเห็นอย่างไร? ผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจใหม่ยื่นยุบพรรค เหตุถูกครอบงำบุคคลภายนอก
บทความถัดไปไม่ตอบ … เท่ากับ “ต้องโดน”