ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับให้โฮปเวลล์ชนะคดี รัฐชดใช้ 11,888ล้านพร้อมดอกเบี้ย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เมษายน ที่ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้บังคับคดีโฮปเวลล์ ชนะคดีตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ภาครัฐจ่าย รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับคดีถึงที่สุด

แฟ้มภาพมติชน
บทความก่อนหน้านี้‘ตั๊กแตน’ ช็อค เจอเจ้าภาพแรง ระหว่างร้องเพลงบนเวที
บทความถัดไป“พายุ” ถล่ม 12 อำเภอ จ.นครพนม ชาวบ้านเผยฟ้าผ่าลงงานวัดมหาธาตุ