ครม.ต่ออายุ10ปี2แปลงปิโตรเลียมบนบกเครือปตท.สผ.

แฟ้มภาพ

กรมเชื้อเพลิงฯเผยครม.ต่ออายุผลิตปิโตรเลียม 10 ปี ให้บริษัท พีทีทีอีพีเอสพี ลิมิเต็ด เครือปตผ.สผ.สร้างรายได้รัฐกว่า 3 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติให้ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้แก่บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด บริษัทลูกของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือปตท.สผ. ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2572 สำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข EU 1 และนับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2574 สำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพื้นที่โคราช ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ การที่บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานตามสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าว ขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ศึกษาและพิจารณาคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจดังกล่าว รวมทั้งได้หารือและให้ผู้รับสัมปทานทบทวนแผนงานและผลประโยชน์ที่เสนอให้แก่รัฐ ซึ่งประเด็นการพิจารณาต่าง ๆ ได้นำเสนอและผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการปิโตรเลียมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงศักยภาพปิโตรเลียมและผลประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเป็นสำคัญ

นางเปรมฤทัยกล่าวว่า ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม ณ สิ้นปี 2560 ประเมินว่าจะมีก๊าซธรรมชาติ 114.27 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว 0.38 ล้านบาร์เรล และหากมีการลงทุนเพื่อสำรวจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีโอกาสพบทรัพยากรปิโตรเลียมเพิ่มเติม ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติประมาณ 527 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 1 ล้านบาร์เรล นอกจากนั้น ในการขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมในทั้ง 2 แปลงสำรวจ ออกไปอีก 10 ปี รัฐจะได้รับรายได้ ประกอบด้วย ค่าภาคหลวงประมาณ 284 ล้านเหรียญสหรัฐ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมประมาณ 621 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินผลประโยชน์ซึ่งผู้รับสัมปทานเสนอเพิ่มเติมให้แก่รัฐ ประมาณ 74 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งสิ้น 979 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 30,349 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)

“การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าน้ำพองตั้งอยู่ที่จ.ขอนแก่น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการลงทุนของประเทศ”นางเปรมฤทัยกล่าว

บทความก่อนหน้านี้โสดแต่ไม่สนิท ดิว อริสรา เผย ไผ่ คือคนที่ดีที่สุด แต่สถานะตอนนี้ไม่ใช่แฟน
บทความถัดไปผู้การนครศรีฯ สั่งผกก.ทุ่งใหญ่ ย้าย “ส.ต.ต.จราจร” กลับที่เดิม ไม่ให้เสียขวัญกำลังใจ!