‘สทนช.’ จี้ แก้ไขปัญหาคลองประเวศ คุณภาพน้ำสกปรก ริ้นน้ำจืด-ไรแดงระบาดหนัก

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาคุณภาพน้ำคลองประเวศตลอดสาย ที่พบการแพร่ระบาดของตัวริ้นน้ำจืดและไรแดงจำนวนมาก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีสูบน้ำพระโขนงอย่างมาก ซึ่งสทนช.พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กรมประมง, กรมควบคุมมลพิษม กรมชลประทาน, สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) ในพื้นที่ ได้เร่งลงพื้นที่สถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย กทม. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเร่งหามาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาตัวริ้นน้ำจืดและไรแดงระบาดตลอดคลองประเวศ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำจืด กล่าวคือ มีค่าความเค็ม ถึง 1.1 กรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานไม่ควรเกิน 0.5 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ มีเพียง 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่ามาตรฐานที่ไม่ควรต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มสัตว์หน้าดิน ที่บ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่มีความสกปรกสูง ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนยาวนาน ยิ่งส่งผลทำให้การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของริ้นน้ำจืดและไรแดงเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ถึงแม้ว่าริ้นน้ำจืดและไรแดงจะไม่นำเชื้อโรคมาสู่คนก็ตาม แต่ก็สร้างความรำคาญและรบกวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างมาก

“ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ดำเนินการพ่นยาเพื่อกำจัดริ้นน้ำจืดอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วนและในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงได้เพิ่มมาตรการจัดการ คือ กทม.ได้นำเครื่องจักรเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในน้ำบริเวณโดยรอบ รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องตีน้ำ และได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงเวลาน้ำลง เพื่อผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรชีวิตและลดการวางไข่ของของริ้นน้ำจืดและไรแดง และเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า สทนช. โดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ศอน.) ได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. และที่ปรึกษาชุมชนเกาะกลาง วางแผนการบริหารจัดการน้ำในคลองประเวศเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยการยกระดับน้ำด้านหน้าสถานีสูบน้ำให้มีระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2562 เพื่อที่จะให้ไข่ของริ้นน้ำจืดและไรแดง ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลต่อเนื่องออกสู่ทะเลต่อไป จากการติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง 3 วัน พบว่า มีแมลงริ้นน้ำจืดเหลือเพียงเล็กน้อย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม สทนช. จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในระยะต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon