เกาหลีใต้เพิ่มมาตรการคุมนำเข้าอีก เข้มใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2019-2 เพื่อแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหาร โดยมีสาระดังนี้1. เพิ่มข้อกำหนดการใช้สาร Polyethylene (PE) และ Polypropylene (PP) ในภาชนะกันความชื้นสำหรับอาหารแห้ง และแก้ไขคำนิยามของเรซินสังเคราะห์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา และ 2. ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์การห้ามใช้สาร Bisphenol A (BPA) Di-n-butylphthalate (DBP) และ Benzyl-n-butylphthalate (BBP) ในผลิตภัณฑ์ “ขวดนม (รวมถึงจุกนมป้อนอาหาร)” ให้ครอบคลุมถึง “ภาชนะบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 12 เดือนและเด็กวัยหัดเดินที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 36 เดือน” โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายอดุลย์ กล่าวว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก และลดปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและส่งออกสินค้าข้างต้นไปยังประเทศปลายทาง ทั้งนี้ สถิติการส่งออกสินค้าเคมีภัณฑ์ Polyethylene (PE) ของไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภาพรวม 3 ปี ย้อนหลังช่วงปี 2559 – 2561 มีมูลค่า 377.70 ล้านบาท 414.30 ล้านบาท และ 277.30 ล้านบาท ตามลำดับ และ 2 เดือนแรกปี 2562 มีมูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ Polyethylene (PE) 26.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วิจารณ์หนัก! ‘The Toys’ ปากีตาร์ขอยุติการแสดง หลังหนุ่มเมาเดินขึ้นเวทีจับ ‘ล็อกคอ-บังคับดื่ม’ 
บทความถัดไปพรุ่งนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 47 จว.เตรียมรับมือฝนตกหนัก