ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศมหาดไทย ให้สัญชาติไทยหญิงต่างด้าว 39 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง   การได้สัญชาติไทย ด้วยหญิงต่างด้าวสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทยได้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2510 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ.2508    เพื่อได้สัญชาติไทยไว้ถูกต้องแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 อนุญาตให้หญิงต่างด้าวดังต่อไปนี้ จํานวน 39 รายได้สัญชาติไทย

คลิกอ่านฉบับเต็ม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ.ค.62 อนุมัติต่างชาติลงทุนในไทย 14 ราย กว่า 1.2 พันล้านบาท นำโดยญี่ปุ่น
บทความถัดไป‘จุนเจือ เพื่อน้อง’ ระดมทุนฝ่าวิกฤตค่าใช้จ่าย เพื่อเด็กด้อยโอกาส