พาณิชย์จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปลื้มชาวนาขายราคาสูงกว่าตลาด200-400 บาท/ตัน

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.และชมรมโรงสีข้าวสุรินทร์จัดโครงการ “ตลาดนัดข้าวเปลือก” โดยได้จัดหาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกเข้าไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคานำตลาดตันละ 200-400 บาท ซึ่งปี 2562 จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกวันที่ 22-24 พฤษภาคม ที่ สกต.รัตนบุรี และครั้งที่ 2 จัดวันที่ 28-30 พฤษภาคม ที่ สกต..ศีขรภูมิ

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ให้มีตลาดขายข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสถานที่ตั้งของโรงสีที่รับซื้อข้าว เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรได้ไปไถ่ถอนข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ฝากเก็บไว้ในโครงสินเชื่อชะลอการขายข้าวกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ซึ่งมีประมาณ 2.7 แสนตันให้มีตลาดรองรับ โดยเกษตรกรที่ไถ่ถอนข้าวออกมาแล้วนำมาขาย ไม่เพียงแต่ได้ราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาด 200-400 บาทต่อตัน ยังได้รับส่วนต่างของข้าวที่ไถ่ถอนด้วย เพราะที่ไปฝากเก็บไว้ประมาณตันละ 11,800 บาท แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาดนัดข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละประมาณ 15,600-16,500 บาท

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ร่วมมือกับสำนักงานชั่งตวงวัด เข้าไปดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่าย โดยได้ดูแลให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และการหักสิ่งเจือปน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าว และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจลักษณะตลาดและคุณภาพข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศธ.ยกเลิกระเบียบให้รางวัล-ค่าตอบแทน คนทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
บทความถัดไปหนุ่ม 42 เครียดจ่อผูกคอดับ กลัวลูก 8 ขวบลำบากจะจับผูกด้วย ภรรยาเห็นก่อนแจ้ง ตร.เร่งช่วย