สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5 – EP.10 “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิตหวัง “ดันข้าวตันละแสน”

ถึงแม้ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จะทำนาปลูกข้าวหาเลี้ยงครอบครัวมานาน แต่ที่นี่ยังประสบปัญหาด้านการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ บางฤดูกาลไม่สามารถกำหนดปริมาณผลผลิตได้ เนื่องสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน ประกอบกับราคาของผลผลิตที่ผันผวน ส่งผลทำให้ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง

จากผลผลิตที่ถูกกดราคา เนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิต และทำการตลาด หรือแปรรูปร่วมกัน ทำให้พ่อค้าคนกลางมีอำนาจ สามารถควบคุมราคา ซื้อ – ขาย ชาวนาหลายครอบครัวได้รับผลกระทบ เพราะรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย ต้องกู้เงินทั้งในระบบ และนอกระบบมาเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต และใช้จ่ายในครอบครัว

 

ปัจจุบัน”ศูนย์ข้าวชุมชน”เป็นแหล่งความรู้ ที่สามารถเชื่อมชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ให้เข้ามาร่วมพูดคุย และปรึกษาหารือ ประชุมและวางแผนการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ โดยให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนชาวนา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

การรวมกลุ่มผลิตข้าวแบบครบวงจร เน้นการจัดการผลผลิต ลดการใช้เมล็ดพันธ์ และสารเคมี สามารถลดต้นทุนลงได้ 200 – 300 บาท/ไร่ ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านการตลาด ยกระดับนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยใช้โซเชียลมีเดีย

การเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิต มาผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านระบบการบริหารจัดการที่ให้สมาชิกดำเนินการร่วมกันโดยมีหน่วยงานรัฐ – เอกชน สนับสนุนงานวิจัย และเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ รับฟังความคิดเห็นช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็งชุมชนเกิดการพัฒาทุกมิติอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส่อง ‘โย ยศวดี’ ในชุดว่ายน้ำ โชว์ส่วนโค้งเว้า แซ่บสะกดสายตา
บทความถัดไป“เทเรซา เมย์” อำลาตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม เปิดทางเลือกคนใหม่เดินหน้าเบร็กซิท