กฟผ.จับมือนวนครดันสมาร์ทซิตี้เสริมศักยภาพผลิตไฟฟ้า

กฟผ.ลงนามความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ด้านพลังงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(สมาร์ท ซิตี้) ด้านพลังงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ร่วมกับ นายธนาธิษณ์ ช้อยแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด โดยมีพล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมาร์ท ซิตี้ ด้านพลังงาน ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดย กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบระบบโครงข่ายอัจฉริยะที่เข้าเงื่อนไขสมาร์ท ซิตี้ ตลอดจนศึกษางบประมาณการลงทุน รูปแบบการลงทุน รูปแบบทางธุรกิจ และผลตอบแทนการลงทุน นับเป็นอีกก้าวของความร่วมมือในการพัฒนาระบบไฟฟ้า สำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีส่วนช่วยผลักดันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภารกิจการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของ กฟผ.

นายธนาธิษณ์ ช้อยแสง กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด กล่าวว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ด้านพลังงาน มีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี นับจากวันลงนามสัญญา โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะส่วนที่อยู่ในโครงข่ายการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาการพัฒนาสมาร์ ซิตี้ ด้านพลังงาน และมีบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด เป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนข้อมูลและการเข้าพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรด้านสมาร์ท กริด รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ เกิดการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และเกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมาร์ท กริด และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กระทิงดุ’ แกร่งต่อเนื่องบุกขวิดดับ ‘ฟาโร’ 4-1 คว้าชัย3นัดรวด รั้งจ่าฝูงกลุ่ม ศึกคัดเลือก ยูโร 2020
บทความถัดไปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน 8 มิถุนายน 2562