กรอ.รับรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่พร้อมลุยทันที

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ
กรอ.รับรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กรอ.ได้รับการส่งมอบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เป็นคันที่ 3 จากบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงานเคลื่อนที่ของ กรอ. ทั่วประเทศอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ต่างๆ ไม่ให้ผู้ประกอบการโรงงานปล่อยมลพิษจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและชุมชน โดยการรับมอบรถครั้งนี้ส่งผลให้ กรอ. มีรถตรวจวัดสารมลพิษแล้ว 4 คัน แบ่งเป็นรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 3 คัน และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ 1 คัน

นายทองชัย กล่าวต่อว่า รถตรวจวัดสารมลพิษนั้นแต่ละคันมีความสามารถในการตรวจวัดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งอยู่กับสถานการณ์ด้านมลพิษและข้อร้องเรียนในแต่ละพื้นที่ โดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่คันนี้สามารถตรวจวัดสารมลพิษในบรรยากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการตรวจสอบมลพิษจากปล่องโรงงาน

นายทองชัย กล่าวว่า ปัจจุบันรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ประจำอยู่ที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสงขลา และรถตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 คัน ประจำอยู่ที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่อนข้างประสบผลสำเร็จอย่างมาก อาทิ การเข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนกลิ่นจากการประกอบกิจการในพื้นที่ อ่างทอง สระบุรี การเฝ้าระวังระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่ระยอง งานถวายความปลอดภัยด้านมลพิษอากาศในพื้นที่ระยอง, งานสถานีตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจสอบระดับการปนเปื้อนของสารพิษในบรรยากาศในพื้นที่สงขลา
งานตรวจสอบระดับก๊าซที่มีการระบายสู่บรรยากาศในกลุ่มโรงงานยางพาราพื้นที่ภาคใต้ งานเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษบริเวณรอบพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรม งานตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานในกลุ่มโรงงานที่ติดตั้งระบบระบบตรวจวัดมลพิษน้ำระยะไกล และงานสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon