ทอท. ไฟเขียว “คิงเพาเวอร์” กวาดประมูลดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ 3 สัญญา

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ทอท.มีมติอนุมัติให้สิทธิเอกชนประกอบกิจการ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สภท.) 2.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการจําหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.โครงการให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลทั้ง 3 โครงการ เนื่องจากมีคะแนนรวมทั้งด้านเทคนิค และด้านการเงินสูงสุด ซึ่งมีกำหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 โดยคาดว่าจะสามารถทำสัญญากับได้ใน 1-2 สัปดาห์ต่อจากนี้
นายนิตินัย กล่าวว่าโครงการดิวตี้ฟรีในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ กลุ่มคิงเพาเวอร์ได้ยื่นข้อเสนอในนาม บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิที่คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ได้ 94.30 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 15,419,000,000 บาท อันดับ 2 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ได้ 83.10 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 8,516,653,333 บาท อันดับ 3 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้า ได้ 78.85 คะแนน และเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 7,255,000,000 บาท

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.ยังอนุมัติให้ บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง ทอท.จะเรียกเก็บค่าผลตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 15% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตามจำนวนเงินเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรก จำนวน 5,798,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามข้อเสนอที่คิงเพาเวอร์ให้ไว้ พร้อมทั้งจะปรับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยใช้สูตรการคำนวณพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารประกอบกับอัตราเงินเฟ้อในปีปฏิทินก่อนหน้า

นายนิตินัย กล่าวว่า รวมถึงยังอนุมัติให้ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสิทธิประกอบกิจการดิวตี้ฟรี 3 ท่าอากาศยานภูมิภาค ซึ่ง ทอท. จะเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20% ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือตามจำนวนเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรก เป็นจำนวนเงิน 2,331,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้รวม 3 สัญญา ในปีงบประมาณ 2564 ทอท. จะได้รายได้ 23,548 ล้านบาท สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับราว 10,000 ล้านบาทอย่างมีนัยยะ ทอท.จึงเชื่อว่าการประมูลในรูปแบบนี้จะให้ผลประโยชน์กับองค์กรและประเทศสูงสุด

“รวม 3 สัญญาแล้ว ปีงบประมาณ 2564 ทอท.จะได้รายได้รวมกว่า 23,548 ล้านบาท สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้กว่า 10,000 ล้านบาท ถือว่ามีรายได้สูงอย่างมีนัยยะ ซึ่งเชื่อว่าการประมูลในรูปแบบนี้จะให้ผลประโยชน์กับองค์กรและประเทศมากที่สุด โดยเกณฑ์การประเมินคะแนนครั้งนี้ไม่ได้อิงเฉพาะการแข่งขันเรื่องผลตอบแทนเท่านั้น เพราะทอท.กำหนดคะแนนด้านเทคนิคไว้สูง ซึ่งคิงเพาเวอร์ก็ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน สามารถประเมินความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการขยายหลุมจอดเพิ่มขึ้นได้”นายนิตินัยกล่าว
ทั้งนี้ ทอท.จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนของดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ ในอัตรา 20% ของรายได้ จากการประกอบกิจการในรอบเดือนนั้นๆ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ หรือตามจำนวนเงินเรียกเก็บค่าผลตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรก เป็นจำนวนเงิน 15,419,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่คิงเพาเวอร์เสนอ และ ทอท. จะปรับการเรียกเก็บค่าผลตอบแทนขั้นต่ำรายปีเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ของทุกๆ ปี ตลอดอายุสัญญา

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“กสทช.” ปลื้ม จัดสรรคลื่น 700 MHz “3 ค่าย” ขอเอี่ยว โกยเงินเข้ารัฐ กว่า 5.6หมื่นล. (มีคลิป)
บทความถัดไปบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จัดแคมเปญ “Food Addicts ชีวิตติดกิน”