สายควันเตรียมตัว สูบบุหรี่ในบ้าน ผิดกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ ดีเดย์ 20 ส.ค.นี้

สายควันเตรียมตัว สูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ ดีเดย์ 20 ส.ค.นี้                

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่าบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบกับครอบครัว แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักถึงโทษภัยเท่ากับเหล้าและยาเสพติดชนิดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงซึ่งมีงานวิจัยระบุว่า บุหรี่สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เสพไม่ต่างจากยาเสพติดทั่วไป และมีความต้องการเสพในปริมาณที่มากขึ้นๆ ความพยายามที่จะทำให้ได้เสพ หากไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุรนทุรายและมีความหงุดหงิด อารมณ์แปรปรวนกับสมาชิกคนอื่นๆ ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้

อธิบดี สค.กล่าวอีกว่า ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ได้กำหนด นิยาม “ความรุนแรงในครอบครัว” ครอบคลุมถึงสุขภาพของบุคคลในครอบครัวด้วย ดังนั้น ถ้าบุคคลใดในครอบครัวสูบบุหรี่ และส่งผลให้สมาชิกในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพขึ้น อาจเข้าข่ายการกระทำความรุนแรง หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ มือ 2 มือ 3 ในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม สค.ตระหนักถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon