บีโอไอไฟเขียวอุตฯดิจิทัลลงทุนไตรมาสแรก 4,353 ล้านบาท

บีโอไอไฟเขียวอุตฯดิจิทัลลงทุนไตรมาสแรก 4,353 ล้านบาท เผย’อาร์ วี คอนเน็กซ์’ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยไซเบอร์

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ว่า ดิจิทัลเป็นกิจการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมูลค่าคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปี 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 108% โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 4,353 ล้านบาท จากจำนวน 46 โครงการ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กมูลค่าเงินลงทุนไม่สูง แต่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญช่วยยกระดับประเทศ โดยระหว่างปี 2558–2561 เป็นช่วงเวลาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 26,530 ล้านบาท 846 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

“การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก และเป็นการลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แม้จะมีเม็ดเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการฐานความรู้ที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก”นายนฤตม์กล่าว

นายนฤตม์กล่าวว่า ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เงินลงทุนรวม 117 ล้านบาท โดยจะพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบออนไลน์ ระบบการฝึกทักษะการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านสถานการณ์จำลอง และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบศูนย์ปฏิบัติ การข่าวกรองเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบปฏิบัติการทางยุทธวิธีสำหรับอากาศยานและภาคพื้น ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงพื้นที่แบบเรียลไทม์

นายนฤตม์กล่าวว่า สำหรับโครงการลงทุนของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon