ปลัดอำเภอพิจิตรหัวใส หารายได้เสริมรับจ้างบินโดรนฉีดพ่นยา สอนปชช.ทำเกษตรอินทรีย์

ปลัดอำเภอพิจิตรหัวใส หารายได้เสริมรับจ้างบินโดรนฉีดพ่นยา สอนปชช.ทำเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ปลัดอำเภอเมืองพิจิตร เป็นผู้รับจ้างใช้โดรนในการฉีดพ่นให้ปุ๋ย-ยากับพืช ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ กล่าวว่า ตนเองรับราชการ แต่ครอบครัวคือ คุณแม่ และญาติพี่น้องมีอาชีพทำนา ประสบปัญหาขาดแรงงานภาคการเกษตร จึงเกิดแนวคิดลงทุนไปซื้อโดรนที่สามารถบรรจุน้ำได้คราวละ 10 ลิตร ที่ผสมกับปุ๋ย-ยา ในการฉีดพ่น ขึ้นบิน 1 ครั้ง จะฉีดพ่นได้คราวละ 3-4 ไร่

แรกๆก็ใช้ในครอบครัวและญาติพี่น้อง แต่มีเพื่อนบ้านมาติดต่อว่าจ้าง ก็เลยทำเป็นอาชีพเสริมในช่วงวันหยุดและตอนเย็น โดยคิดค่าบริการในการฉีดพ่นไร่ละ 59 บาท ส่วนสารเคมี-ปุ๋ย-ยา-ฮอร์โมนสารชีวภาพ เจ้าของไร่-นา ต้องจัดหามาเอง การทำงานพื้นที่ 1 ไร่ ใช้โดรนฉีดพ่นใช้เวลาแค่เพียง 2-3 นาทีต่อไร่เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ผลและได้มาตรฐาน

ทุกครั้งที่ไปรับจ้างฉีดพ่นก็จะนำความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงให้คำแนะนำกับเกษตรกรในการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อีกด้วย ในส่วนของความนิยมในการใช้โดรนขณะนี้ เกษตรกรทั้งชาวพิจิตรและจังหวัดข้างเคียงได้ติดต่อมาขอใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

นางสุดารัตน์ หงษ์สำริด อายุ 45 ปี ชาวบ้านวังจิก หมู่ 8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีอาชีพทำนา และทำนา 22 ไร่ อยู่ที่บริเวณ หมู่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่จะจ้างคนงานเพื่อทำการฉีดพ่นสารเคมี-ยาหรือฮอร์โมนบำรุงพืช-ฉีดสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลง-ฆ่าเชื้อรา นับวันจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาตนเองจึงตัดสินใจใช้บริการว่าจ้างโดรน เพื่อมาทำการฉีดพ่นสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งได้ศึกษามาแล้วว่าการใช้โดรนฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นให้กับต้นข้าวเป็นการทำการเกษตรที่ได้ผลในยุคนี้ เนื่องจากการใช้โดรนสามารถควบคุมปริมาณการใช้ปุ๋ย-ใช้ยา ได้ด้วยระบบที่มีมาตรฐาน ซึ่งถ้าการใช้คนลงไปฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีในแปลงนา ซึ่งนอกจากจะหาคนรับจ้างได้ยากแล้วยังต้องเสี่ยงกับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย

อีกทั้งถ้าใช้แรงงานคนในการดำเนินการก็จะต้องลงไปเหยียบย่ำต้นข้าว เพราะว่าการปลูกข้าวในหนึ่งฤดูกาลต้องฉีดพ่น ให้ปุ๋ย-ให้ยา อย่างน้อย 3-4 ครั้ง แต่เมื่อมาใช้โดรนบินเพื่อฉีดพ่นปุ๋ย- ยา ปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็หมดไป อีกทั้งระบบการทำงานของโดรนก็ควบคุมด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ได้มาตรฐาน จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆเกษตรกรที่มีอาชีพ ทำนา-ทำสวน-ทำไร่ หากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานควรหันมาทดลองใช้โดรนในการให้ปุ๋ย-ให้ยา แล้วจะรู้ว่าเทคโนโลยีแบบใหม่ เหมาะสมกับการทำการเกษตรในยุค 4.0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon