สอน.จับมือธ.ก.ส.-รง.น้ำตาลทั่วประเทศดึงชาวไร่ขอสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอ้อย

สอน.จับมือธ.ก.ส.-รง.น้ำตาลทั่วประเทศดึงชาวไร่ขอสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตอ้อยครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โรงงานน้ำตาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 วงเงิน 6,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี 2565

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโรงงานน้ำตาล จำนวน 57 โรงงาน ร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่เห็นชอบให้ขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 โดยคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรรายบุคคลหรือกลุ่มเกษตรกร ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท จาก ธ.ก.ส. โดยให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้ค้ำประกัน และรัฐบาลช่วยรับภาระชดเชยดอกเบี้ยส่วนเกินให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ปรับพื้นที่ปลูกอ้อย และพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำใน ไร่อ้อย ตามแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกล และเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี 2565

โดย สอน.จะดำเนินการติดตาม กำกับ และประสานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) กำหนด นอกจากนี้ สอน. ธ.ก.ส. และโรงงานน้ำตาล จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการให้ชาวไร่อ้อยและสถาบันชาวไร่อ้อยรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่าตลอดโครงการ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ นำไปซื้อรถตัดอ้อย, รถคีบอ้อย, รถตัดอ้อยแร๊พเตอร์, เครื่องสางใบอ้อย, เครื่องอัดใบอ้อย และเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อท้ายแทรกเตอร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปลูกและบำรุงรักษาอ้อยด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้กู้แล้ว โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน หรือโรงงานน้ำตาลที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นคู่สัญญาส่งอ้อย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วิพากษ์ความขัดแย้ง ‘พปชร.’ ผลพวง รธน.-ต่อรองไม่สิ้นสุด
บทความถัดไปรู้ยัง? ‘ชิพกับเดล’ ไม่ได้ขายแค่ถั่ว ฟังชัดๆจาก’โต๋ ศักดิ์สิทธิ์’