พยุงรายได้แสนล้าน!! คต.ลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังสระแก้ว กำชับต้องปลอดโรคใบด่าง-สะอาด

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้มันเส้นสะอาด” วันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ที่เดอะ เวโล โฮเต็ล แอนด์ ปั๊มแทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมันสำปะหลังเป็นมันเส้นสะอาด ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงตลาดมันเส้นสะอาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ใช้ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมและแนวทางแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร รวมทั้งเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่อง ควบคุมดูแลและป้องกันโรคใบด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“จะเป็นเวทีที่หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการร่วมกันจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการลานมันและประชาชนที่สนใจได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รับซื้อผลผลิต เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาตลาดมันเส้นสะอาด ยกระดับมาตรฐานการผลิตมันเส้นให้มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการจากทั่วโลก ทั้งนี้ มันเส้นสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดต้องการสูงมาก เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง อัตราแปรสภาพดี เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายวันชัย กล่าว

“ มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละแสนล้านบาทสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายล้านครัวเรือนไทยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 1 ของโลก “ นายวันชัย กล่าว

นายวันชัยกล่าวว่า ในปี 2561 ไทยส่งออกปริมาณรวม 8.27 ล้านตัน ลดลง 26.14% มูลค่ารวม 3,106.17 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.28% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับ 4 เดือนแรกปี 2562 ส่งออกปริมาณรวม 2.94 ล้านตัน ลดลง 18.96% มูลค่ารวม 1,077.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกมันเส้น ได้แก่ จีน (99.98%) และอื่นๆ เช่น สเปน อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ (0.02%)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แผ่นดินไหว 6.4 สะเทือน ‘แคลิฟอร์เนีย’ แรงสุดรอบ 25 ปี
บทความถัดไปสำรวจทิศทางตลาดเงิน แนวโน้ม‘ค่าบาท’ครึ่งปีหลัง