แบงก์ออมสิน ยกเลิกแล้ว ปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศประกาศธนาคารออมสินเรื่อง   ยกเลิกการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาโดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน  พ.ศ. 2489  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2546   ประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน  ฉบับที่  484  ว่าด้วยการให้สินเชื่อ  และมติคณะจัดการ  ครั้งที่  9/2562  เมื่อวันที่  11  มีนาคม 2562   จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน  เรื่อง  การให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน 2555   (รหัส  04-12-14)ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2562   เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  4 เมษายนพ.ศ. 2562  ชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นิวส์รูมวิเคราะห์: เมื่อนักการเมืองขอตรวจสอบ “อีอีซี”
บทความถัดไปแม่ร้อง”บิ๊กบัว”ลูกชายถูกทำร้ายมีหลักฐานกล้องวงจรปิด 2 เดือนคดีไม่คืบ