‘เอ็กโก กรุ๊ป’รุกเกาหลีใต้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รุกขยายฐานธุรกิจในเกาหลีใต้ต่อเนื่อง ด้วยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่
เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท เอสเค อี
แอนด์เอส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 จะก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง
(Gangdong Fuel Cell Project) ขนาดกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ โดยโครงการฯ จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้ รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea
Power Exchange) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน และจะได้รับค่า
เครดิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate – REC) จากพลังงานไฟฟ้าที่โครงการฯผลิตได้

เซลล์เชื้อเพลิง คืออุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยไม่
มีการเผาไหม้ และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

“การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเอสเค อีแอนด์เอส ซึ่งเป็น
พันธมิตร ที่แข็งแกร่งของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดและเชื่อถือได้
ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกัง
ดงยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Portfolio Standard – RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่พาจู อีเอส อีกทางหนึ่งด้วย”นายจักษ์กริชกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ เอ็กโก กรุ๊ป จะมีโรงไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดจำนวน 2
แห่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 902.97 เมกะวัตต์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon